Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Chia sẻ dữ liệu DBF tỉnh Quảng Ninh 2012 lập dự toán cho phần mềm dự toán 97

  • Thread starter tranvanhung11021989
  • Ngày gửi

Thành viên đã xem (Total:0)

T

tranvanhung11021989

Guest
#1
Đầu tiên là bộ dữ liệu tỉnh Quảng Ninh 2012.
Trong file đính kèm gồm: Đơn giá, định mức, từ điển vật tư, phụ lục vữa, giá vật tư.
Phụ lục vữa hỗ trợ phần chuyển đổi xi măng Lam Thạch, Hoàng Thạch, xi măng địa phương.
 

Attachments