Chiết tính lại đơn giá hợp đồng trọn gói !?

Thành viên đã xem (Total:4)

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
#1
Chiết tính lại đơn giá hợp đồng trọn gói !?

Câu hỏi: Công ty em dùng phần mềm Dự thầu GXD để chiết tính giá thầu, đã trúng thầu và đã thực hiện xong 1 hợp đồng gói thầu xây lắp. Loại hợp đồng ký là trọn gói. Hết thanh tra lại kiểm toán vào yêu cầu đòi chiết tính lại đơn giá hợp đồng và cắt giảm tiền của bên em. Em nên bảo vệ thế nào?

Trả lời:
Theo Khoản 3, Điều 143 Luật Xây dựng:
3. Ngoài các quy định nêu tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thuộc dự án sử dụng vốn Nhà nước còn phải tuân thủ các quy định sau:
a) Việc điều chỉnh đơn giá thực hiện hợp đồng chỉ áp dụng đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh và hợp đồng theo thời gian;

Như vậy, ngoại trừ Nhà thầu thỏa thuận với Chủ đầu tư là "nếu trường hợp giá giảm, em sẽ điều chỉnh giá hợp đồng trọn gói cho bác để tiết kiệm chi phí, đóng góp xây dựng quê hương đất nước, bảo vệ lợi ích hợp pháp tiền thuế của dân..." thì chú nào nói chiết giảm đơn giá trọn gói là SAI LUẬT. Mà chắc là hiếm có hợp đồng nào thỏa thuận như trên, mà thỏa thuận như trên cũng là sai luật, tự nhiên thỏa thuận đó cũng vô hiệu, đã bảo điều chỉnh giá không áp dụng với trọn gói, chỉ áp với đơn giá điều chỉnh và hợp đồng theo thời gian cơ mà?

Khoản 1 và Khoản 2 đây nhé:
1. Điều chỉnh hợp đồng xây dựng gồm điều chỉnh về khối lượng, tiến độ, đơn giá hợp đồng và các nội dung khác do các bên thỏa thuận trong hợp đồng. Điều chỉnh hợp đồng xây dựng chỉ được áp dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng.
2. Các trường hợp được điều chỉnh hợp đồng xây dựng:
a) Do các bên thỏa thuận trong hợp đồng phù hợp với các quy định của Luật này và pháp luật khác có liên quan;
b) Khi Nhà nước thay đổi các chính sách làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp các bên hợp đồng có thỏa thuận khác;
c) Khi dự án được điều chỉnh có ảnh hưởng đến hợp đồng, trừ trường hợp các bên hợp đồng có thỏa thuận khác;
d) Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.


Bạn tham khảo thêm ý kiến sau (dẫn quy định từ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, Thông tư số 07/2016/TT-BXD):
"Đối với hợp đồng trọn gói. Trong quá trình thực hiện hợp đồng các hạng mục đã được thi công và nghiệm thu đúng kỹ thuật, yêu cầu thiết kế mà trong quá trình thi công không có yêu cầu cắt giảm hạng mục từ phía chủ đầu tư thì số tiền chủ đầu tư thanh toán đúng bằng số tiền trong hợp đồng đã ký với đơn vị thi công.
Việc thanh tra là thanh tra toàn bộ dự án, nếu tại bước lập BCKTKT ... đơn vị tư vấn thiết kế làm không đúng (áp đơn giá sai, khối lượng tính ko đúng khi chào thầu không kiểm tra lại, hoặc giá vật tư đưa ra không có cơ sở) thì họ có quyền cắt giảm.
Nên hiểu rằng việc cắt giảm ở đây là cắt giảm số tiền của dự án chứ không phải cắt số tiền đã ký trong hợp đồng. Trong trường hợp này chủ đầu tư, đơn vị thi công, tư vấn thiết kế làm việc với nhau để xác định trách nhiệm bồi thường của tư vấn thiết kế và thống nhất việc thanh quyết toán theo giá trị công trình. Trường hợp mà không phải lỗi của đơn vị tvtk thì việc thanh tra chiết tính lại đơn giá trong hợp đồng trọn gói là ko đúng quy định hiện hành.
"

Mời anh/em thảo luận thêm.
 
Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm Giải phóng mặt bằng GPMB GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Tìm thành viên

Dự thầu GXD