Chính sách ưu đãi về thuế đối với doanh nghiệp xã hội

Thành viên đã xem (Total:0)

phamhonggam

Thành viên có triển vọng
#1
Bộ tài chính nói riêng và nhà nước nói chung đã đưa ra nhiều chính sách: Miễn thuế cho doanh nghiệp xã hội hoặc giảm thuế cho doanh nghiệp xã hội.
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành có nhiều chính sách: Miễn, giảm thuế đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực như: Giáo dục – đào tạo, y tế và các lĩnh vực xã hội khác. Tuy nhiên chính sách đó còn dựa trên quy định của luật chuyên ngành của mỗi lĩnh vực, ngành nghề.
Xem ngay: Cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập công ty trọn gói trên toàn quốc
Miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong chín năm tiếp theo đối với:
  • Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư này.
  • Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn
- Miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong năm năm tiếp theo đối với:
  • Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa thực hiện tại địa bàn không thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.
-Miễn thuế hai năm, giảm 50% số thuế trong 4 năm tiếp theo đôi với Thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 4 Điều 19 Thông tư này và thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại Khu công nghiệp.
Trường hợp Khu công nghiệp nằm trên cả địa bàn thuận lợi; và địa bàn không thuận lợi căn cứ vào địa bàn có phần diện tích Khu công nghiệp lớn hơn; để tính thuế.

-Năm miễn thuế, giảm thuế xác định phù hợp với kỳ tính thuế.
  • Thời điểm bắt đầu tính thời gian miễn thuế, giảm thuế tính liên tục kể từ kỳ tính thuế đầu tiên doanh nghiệp bắt đầu có thu nhập chịu thuế (chưa trừ số lỗ các kỳ tính thuế trước chuyển sang)


[caption id="attachment_7134" align="aligncenter" width="434"]
Vốn-điều-lệ-công-ty.jpg
ACHAULAW[/caption]
  • Thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế;
  • Trường hợp doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mới thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư dự án đầu tư mới phát sinh doanh thu.
- Thời điểm bắt đầu tính thời gian miễn thuế, giảm thuế
  • Tính liên tục kể từ kỳ tính thuế đầu tiên doanh nghiệp bắt đầu có thu nhập chịu thuế;Trường hợp, trong kỳ tính thuế đầu tiên có thu nhập chịu thuế mà dự án đầu tư mới của doanh nghiệp có thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế dưới 12 tháng;
Doanh nghiệp được lựa chọn thời điểm hưởng ưu đãi thuế ở kỳ đầu tiên; hoặc kỳ tính thuế tiếp theo.
Trường hợp doanh nghiệp đăng ký vào ký thuế tiếp theo, thì phải xác định số thuế phải nộp. Của kỳ thuế đầu tiên để nộp vào ngân sách nhà nước.

CÔNG TY TNHH LUẬT Á CHÂU
Địa chỉ : Số 14, Ngõ 32, Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
Email : dkdn.luatachau@gmail.com

BÀI VIẾT THAM KHẢO:
Thành lập doanh nghiệp xã hội

Chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp xã hội

Thuế môn bài

 
Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm Giải phóng mặt bằng GPMB GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Tìm thành viên

Dự thầu GXD