Chiết tính đơn giá với các loại cấp phối vữa bê tông Mác cao 350, 400, 500, 600 Dự toán GXD

Thành viên đã xem (Total:0)

nguyentheanh

GĐ Trung tâm thông tin, Viện Kinh tế xây dựng
Thành viên BQT
#1
Chiết tính đơn giá với các loại cấp phối vữa bê tông Mác cao 350, 400, 500, 600 Dự toán GXD

Em làm bên giao thông, công tác bê tông hầu như là mác cao không có trong định mức 1776/BXD-VP hoặc không có trong cơ sở dữ liệu của phần mềm hoặc không có đơn giá được công bố. Video này của thầy giúp em giảm khối lượng công việc rất nhiều.