Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Chương trình tính tải trọng ngang của cọc!

Thành viên đã xem (Total:0)

ngoctu47

Thành viên có triển vọng
#1
Chương trình tính cọc chịu tải trọng ngang của cọc theo phương pháp Brom’s
=D>=D>=D>=D>
 

Attachments