Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Chuyển đổi DA ngân sách sang dự án BT

Thành viên đã xem (Total:0)

tuanhungdh

Thành viên mới
#1
Công ty tôi đang xin làm dự án BT một trường cấp 2 của Tỉnh, Dự án này đã lập đến bước TKBVTC từ năm 2011. Cho tôi hỏi về quy trình thực hiện các bước tiếp theo, có phải Lập và phê duyệt lại tổng mức đầu tư không vì sau 5 năm biến động giá cũng lớn.