Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Chuyển tiếp các gói thầu khi Luật đấu thầu mới số 43/2013/QH13 có hiệu lực

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Bài viết
3.751
Điểm thành tích
113
Một câu hỏi được nhiều người đặt ra tại thời điểm này: Từ 1/7/2014 Luật đấu thầu mới số 43/2013/QH13 có hiệu lực rồi. Xem dự thảo Nghị định đã đăng trên mạng cũng không nói rõ vấn đề chuyển tiếp lắm. Dự án lập kế hoạch đấu thầu trong tháng 6, các gói thầu đến cuối tháng 6/2014 phát hành HSMT và mở thầu vào tháng 7/2014 vậy thực hiện theo luật cũ hay luật mới? Vấn đề chuyển tiếp các gói thầu ở địa phương phải làm thế nào?

Video sau đây chia sẻ với bạn 1 số thông tin về vấn đề này, các bạn tham khảo nhé.
[video=youtube_share;-2fGb4bSDPA]http://youtu.be/-2fGb4bSDPA[/video]

Xin gửi lời cảm ơn người bạn tại Quốc hội và người bạn tại Bộ KHĐT đã giúp tôi các nội dung trong video này.
 

Chutmayman

Thành viên BQL Diễn đàn
Bài viết
626
Điểm thành tích
93
Mình tổng kết lại nội dung chính của video giới thiệu dưới đây của bác Thế Anh cho các bạn có cái nhìn nhanh về vấn đề này.
P/s: Các bạn vẫn nên xem video để được nghe giải thích cụ thể hơn.
 

File đính kèm

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Bài viết
3.751
Điểm thành tích
113
Văn bản số 4054/BKHĐT-QLĐT ngày 27/6/2014 hướng dẫn thực hiện Luật đấu thầu số 43 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 6, ngày 26/11/2013 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2014. Theo đó, ngày 26/6/2014 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2014. Để bảo đảm sự thống nhất trong quá trình thực hiện công tác đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 4054/BKHĐT-QLĐT ngày 27/6/2014 hướng dẫn thực hiện.

Các bạn tải file đính kèm nhé. Nguồn www.DuthauGXD.com.
 

File đính kèm

augustan

Thành viên mới
Bài viết
1
Điểm thành tích
1
Nếu theo bảng này thì Thông tư 68/2012/TT-BTC chưa hết hiệu lực cho đến khi có Thông tư mới thay thế
 

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Bài viết
3.751
Điểm thành tích
113
Xử lý chuyển tiếp đối với các dự án thực hiện dở dang khi Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 có hiệu lực

Dự án của đơn vị A là chủ đầu tư đã được phê duyệt kế hoạch đấu thầu trong tháng 02/2014. Tính đến hết ngày 30/6/2014, dự án đã tổ chức lựa chọn nhà thầu được 03 gói thầu với tiến độ thực hiện như sau:

- Gói số 1 và 2 đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;
- Gói thầu số 3 đã phê duyệt hồ sơ mời thầu và đăng thông báo mời thầu đấu thầu rộng rãi trên Báo đấu thầu nhưng chưa phát hành hồ sơ mời thầu.

Câu hỏi: Từ 01/7/2014, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 đã có hiệu lực thi hành nhưng đến ngày 15/8/2014 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP mới có hiệu lực thi hành. Vậy, Chủ đầu tư A sẽ thực hiện chuyển tiếp thế nào đối với 03 gói thầu nêu trên để bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật đấu thầu?
Trả lời:
Điều 129 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và Văn bản số 4054/BKHĐT-QLĐT ngày 27/6/2014 của Bộ Kế hoạch đầu tư đã hướng dẫn về vấn đề này. Để thuận tiện cho Chủ đầu tư A thực hiện Dự án đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật đấu thầu, cách xử lý đối với từng gói thầu thuộc Dự án cần thực hiện như sau:

1. Đối với Gói thầu số 1 và 2: Chủ đầu tư A đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầuTheo quy định tại Khoản 1, Điều 129 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phát hành trước 01/7/2014 thì thực hiện theo quy định của:
- Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 (gọi tắt là Luật Đấu thầu năm 2005), Luật sửa đổi, bổ sung số 38/2009/QH12
- Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009, Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ- Quyết định số 50/2012/QĐ-TTg ngày 09/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ và các Thông tư liên quan.

Như vậy, do Gói thầu số 1 và 2 đã phát hành hồ sơ mời quan tâm hoặc hồ sơ mời sơ tuyển (trường hợp có bước lựa chọn danh sách ngắn); hồ sơ mời thầu trước ngày 01/7/2014 (ngày có hiệu lực của Luật Đấu thầu năm 2013) nên việc tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký kết và quản lý hợp đồng thực hiện theo các quy định “cũ” như nêu trên. Đối với các trường hợp này, Chủ đầu tư A đơn thuần tuân thủ theo quy định của Luật Đấu thầu năm 2005, Luật sửa đổi năm 2009 và các văn bản hướng dẫn liên quan, mà không phải tuân thủ các quy định mới của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

2. Đối với Gói thầu số 3: đã phê duyệt HSMT và đăng thông báo mời thầu trên Báo đấu thầu nhưng chưa phát hành hồ sơ mời thầu
Theo quy định tại Khoản 1, Điều 129 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với những gói thầu đã phê duyệt kế hoạch đấu thầu nhưng đến 01/7/2014 chưa phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, nếu không phù hợp với Luật Đấu thầu 2013 thì phải phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu.

Hồ sơ mời thầu chỉ được phát hành khi kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, hồ sơ mời thầu được phê duyệt, thông báo mời thầu được đăng tải theo quy định của Luật Đấu thầu năm 2013. Theo đó, gói thầu số 3 chưa phát hành hồ sơ mời thầu trước ngày 01/7/2014 nên phải tuân thủ quy định tại Khoản 1 Điều 19 nêu trên; tức là chủ đầu tư phải rà soát lại kế hoạch đấu thầu đã phê duyệt bao gồm nội dung chính là nguồn vốn, hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu, hình thức hợp đồng để xem xét có nội dung nào không phù hợp với quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 hay không. Các quy định về những nội dung chính nói trên trong Luật năm 2013 có sự thay đổi so với quy định của Luật Đấu thầu năm 2005 (kích để xem thêm bài viết về nội dung này).
Ví dụ: Chủ đầu tư A cần xác định lại xem Dự án của mình về nguồn vốn có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu năm 2013 hay không, từ đó trình người có thẩm quyền quyết định việc lựa chọn áp dụng Luật năm 2013.

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Chủ đầu tư A rà soát lại kế hoạch đấu thầu đã phê duyệt thấy có nội dung không phù hợp với quy định của Luật Đấu thầu năm 2013 thì cần trình người có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu đảm bảo tuân thủ quy định Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13. Quyết định điều chỉnh này là cơ sở pháp lý để Chủ đầu tư A phê duyệt điều chỉnh hồ sơ mời thầu và gia hạn thời điểm đóng thầu đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13. Nếu rà soát mà thấy các nội dung trong kế hoạch đấu thầu đã phê duyệt không có nội dung không phù hợp với Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 thì thực hiện ngay quá trình đấu thầu rộng rãi theo quy định.
NguyenTheAnh biên tập theo báo Đấu thầu, số 139, ngày 14/7/2014.
 

mrpda87

Thành viên sắp lên hạng rất nhiệt tình
Bài viết
236
Điểm thành tích
43
Xin hỏi các ace trong diễn đàn, mình có vài gói thầu đã duyệt KHĐT trong khoảng 1/7 đến trước 15/8, nhưng đến sau 15 tháng 8 mới thực hiện công tác chấm thầu (vd như ngày 8/7 phát hành HSYC (gói xây lắp 2 tỉ), đến 14/7 hết hạn nộp HSYC), mình bắt đầu công tác chấm thầu từ ngày 15.
Như vậy thì vẫn áp dụng theo NĐ 85 hay là theo NĐ 63.
Trong hướng dẫn của ND63 về chuyển tiếp và công văn của BKH không nói rõ là nếu KHĐT đã duyệt theo NĐ 85 thì có được âp dụng tiếp hay không, nếu được áp dụng thì sẽ rất nhiều gói thầu sẽ được duyệt KHĐT lùi về ngày 15.
ACE cho ý kiến.
Thx!
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom