Chuyển đổi DA ngân sách sang dự án BT

Thành viên đã xem (Total:0)

tuanhungdh

Thành viên mới
#1
Công ty tôi đang xin làm dự án BT một trường cấp 2 của Tỉnh, Dự án này đã lập đến bước TKBVTC từ năm 2011. Cho tôi hỏi về quy trình thực hiện các bước tiếp theo, có phải Lập và phê duyệt lại tổng mức đầu tư không vì sau 5 năm biến động giá cũng lớn.