Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Có cần đóng dấu BVTC đã phê duyệt (theo NĐ 46 và NĐ 59)

haphuong

Thành viên rất triển vọng
Bài viết
23
Điểm thành tích
1
Theo nghị định 15 và TT13 thì BVTC phải được chủ đầu tư đóng dấu đã phê duyệt, tuy nhiên đọc trong TT18/2016 thì chỉ thấy đóng dấu thẩm tra và thẩm định không thấy nói đến đóng dấu BVTC nữa? nghĩa là không phải đóng vào từng trang bản vẽ nữa các bác nhỉ?
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom