Công bố chỉ số giá tháng năm 2014 tỉnh Đắk Lắk

Thành viên đã xem (Total:0)

Đinh Tấn Linh

Quản trị cấp cao
#3
- Quyết định 79/QĐ-SXD ngày 19/6/2014 V/v công bố chỉ số giá xây dựng tháng 6 và quý II/2014

- Quyết định số 88/QĐ-SXD ngày 22/7/2014 V/v công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7/2014

- Quyết định số 132/QĐ-SXD ngày 19/8/2014 V/v công bố chỉ số giá xây dựng tháng 8/2014
 

Attachments