Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Công bố giá vật liệu xây dựng Bạc Liêu 2017

Thanh Mai GXD

Công ty Giá Xây Dựng
Bài viết
63
Điểm thành tích
6
Công bố giá vật liệu xây dựng Bạc Liêu 2017
- Công bố số: 61/CBLS-XD-TC ngày 02 tháng 03 năm 2017 của Liên sở Xây Dựng - Tài Chính
- Công bố số: 93/CBLS-XD-TC ngày 31 tháng 03 năm 2017 của Liên sở Xây Dựng - Tài Chính
- Công bố số: 126/CBLS-XD-TC ngày 03 tháng 05 năm 2017 của Liên sở Xây Dựng - Tài Chính
- Công bố số: 165/CBLS-XD-TC ngày 02 tháng 06 năm 2017 của Liên sở Xây Dựng - Tài Chính
- Công bố số: 236/CBLS-XD-TC ngày 30 tháng 06 năm 2017 của Liên sở Xây Dựng - Tài Chính
- Công bố số: 267/CBLS-XD-TC ngày 01 tháng 08 năm 2017 của Liên sở Xây Dựng - Tài Chính
- Công bố số: 313/CBLS-XD-TC ngày 01 tháng 09 năm 2017 của Liên sở Xây Dựng - Tài Chính
- Công bố số: 348/CBLS-XD-TC ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Liên sở Xây Dựng - Tài Chính
- Công bố số: 410/CBLS-XD-TC ngày 02 tháng 11 năm 2017 của Liên sở Xây Dựng - Tài Chính
- Công bố số: 450/CBLS-XD-TC ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Liên sở Xây Dựng - Tài Chính
- Công bố số: 489/CBLS-XD-TC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Liên sở Xây Dựng - Tài Chính
Các bạn click vào link trên để tải về máy.
------------
Các dữ liệu công bố giá hàng tháng, quý đều được cập nhật tra tự động trong phần mềm Dự toán GXD
Bạn có nhu cầu sử dụng phần mềm vui lòng liên hệ nhé.
Ms Thanh Mai 0974 144 726
Trân trọng cảm ơn./
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom