Công bố giá vật liệu xây dựng Bến Tre 2018

Thanh Mai GXD

Công ty Giá Xây Dựng
#1
Công bố giá vật liệu xây dựng Bến Tre 2018
- Công bố số: 389/TB-STC-SXD ngày 31 tháng 01 năm 2018
- Công bố Số: 652/TB-STC-SXD ngày 28 tháng 02 năm 2018
- Công bố Số: 1038/ TB-STC-SXD ngày 30 tháng 03 năm 2018
Click để tải về máy.
 
Chỉnh sửa cuối:
Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm Giải phóng mặt bằng GPMB GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Tìm thành viên

Dự thầu GXD