Công bố giá VLXD năm 2013 tỉnh Quảng Bình

Thành viên đã xem (Total:0)

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
#1
Công bố giá VLXD tháng 1 năm 2013 tỉnh Quảng Bình theo số 94/ CBLN-XD-TC ngày 28/01/2013

Diễn đàn giaxaydung.vn xin gửi lời cám ơn tới thành viên rect đã rất nhiệt tình chia sẻ dữ liệu thông báo giá Quảng Bình nói riêng, các dữ liệu bổ ích khác nói chung. Mong rằng, trong thời gian tới thành viên rect tiếp tục chia sẻ những thông tin mà rất nhiều anh em quan tâm. Chúc thành viên rect cùng gia đình hạnh phúc, thành công trong cuộc sống!

Kích vào đây để tải file.
 

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
#2
Công bố giá VLXD tháng 2 năm 2013 tỉnh Quảng Bình

Công bố giá VLXD tháng 2 năm 2013 tỉnh Quảng Bình theo số 185/ CBLN-XD-TC ngày 01/03/2013

Kích vào đây để tải file.
 

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
#3
Công bố giá VLXD tháng 3 năm 2013 tỉnh Quảng Bình

Công bố giá VLXD tháng 3 năm 2013 tỉnh Quảng Bình theo số 313/ CBLN-XD-TC ngày 01/04/2013

Kích vào đây để tải file.
 

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
#4
Công bố giá VLXD tháng 4 năm 2013 tỉnh Quảng Bình

Công bố giá VLXD tháng 4 năm 2013 tỉnh Quảng Bình theo số 477/ CBLN-XD-TC ngày 2/05/2013

Kích vào đây để tải file.
 

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
#5
Công bố giá VLXD tháng 5 năm 2013 tỉnh Quảng Bình

Công bố giá VLXD tháng 5 năm 2013 tỉnh Quảng Bình theo số 618/ CBLN-XD-TC ngày 3/06/2013

Kích vào đây để tải file.
 

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
#6
Công bố giá VLXD tháng 6 năm 2013 tỉnh Quảng Bình

Công bố giá VLXD tháng 6 năm 2013 tỉnh Quảng Bình theo số 770/ CBLN-XD-TC ngày 2/07/2013

Kích vào đây để tải file.
 

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
#7
Công bố giá VLXD tháng 7 năm 2013 tỉnh Quảng Bình.

Công bố giá VLXD tháng 7 năm 2013 tỉnh Quảng Bình theo số 902/ CBLN-XD-TC ngày 31/07/2013.

Kích vào đây để tải file.
 

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
#8
Công bố giá VLXD tháng 8 năm 2013 tỉnh Quảng Bình

Công bố giá VLXD tháng 8 năm 2013 tỉnh Quảng Bình theo số 1049/ CBLN-XD-TC ngày 29/08/2013.

Kích vào đây để tải file.
 

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
#9
Công bố giá VLXD tháng 9 năm 2013 tỉnh Quảng Bình

Công bố giá VLXD tháng 9 năm 2013 tỉnh Quảng Bình theo số 1175/ CBLN-XD-TC ngày 04/10/2013.

Kích vào đây để tải file.
 
Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm Giải phóng mặt bằng GPMB GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Tìm thành viên

Dự thầu GXD