Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Công bố giá VLXD tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2011

cuteott

Thành viên sắp lên hạng rất nhiệt tình
Bài viết
234
Điểm thành tích
43
Tháng 01 năm 2011:
Phụ lục kèm theo Công bố số: 264 LS/TC-XD ngày 10 tháng 02 năm 2011 của Liên Sở Tài Chính - Xây dựng. Công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng thời điểm tháng 01 năm 2011
 

File đính kèm

Last edited by a moderator:

cuteott

Thành viên sắp lên hạng rất nhiệt tình
Bài viết
234
Điểm thành tích
43
Giá VLXD tỉnh Thừa Thiên Huế - Tháng 02 năm 2011

Phụ lục kèm theo Công bố số: 371 LS/TC-XD ngày 01 tháng 03 năm 2011 của Liên Sở Tài Chính - Xây dựng. Công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng thời điểm tháng 02 năm 2011
 

File đính kèm

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Bài viết
842
Điểm thành tích
93
Thêm file PDF tháng 03 cho bạn nào cần (dung lượng nhẹ - 512k)
nguồn:sở xây dựng Thừa Thiên Huế
 

File đính kèm

Last edited by a moderator:

cuteott

Thành viên sắp lên hạng rất nhiệt tình
Bài viết
234
Điểm thành tích
43
Thông báo giá VLXD số 870LS/TC-XD tháng 04 năm 2011 ngày 29/04/2011 tỉnh Thừa Thiên Huế

Phụ lục kèm theo Công bố số: 870 LS/TC-XD ngày 29 tháng 04 năm 2011 của Liên Sở Tài Chính - Xây dựng. Công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng thời điểm tháng 04 năm 2011
 

File đính kèm

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Bài viết
842
Điểm thành tích
93
Tháng 5

báo giá VLXD tháng 5 năm số:1057LS/TC-XD ngày 27 tháng 5 năm 2011 của Liên Sở Tài chính - Xây dựng Thừa Thiên Huế
 

File đính kèm

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Bài viết
842
Điểm thành tích
93
Công bố giá VLXD tháng 6

Công bố giá VLXD tháng 6 năm 2011 tỉnh Thừa Thiên Huế Công bố số: 1391LS/TC-XD ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Liên Sở Tài chính - Xây dựng Thừa Thiên Huế
 

File đính kèm

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Bài viết
842
Điểm thành tích
93
Công bố giá VLXD tháng 7

Công bố giá VLXD tháng 7 năm 2011 tỉnh Thừa Thiên Huế Công bố số: 1391LS/TC-XD ngày 30 tháng 7 năm 2011 của Liên Sở Tài chính - Xây dựng Thừa Thiên Huế
đây là file báo giá VLXD gốc từ website của Sở Xây Dựng Tỉnh Thừa Thiên Huế mình tải về và biên tập lại thành file PDF (nội dung mình không động gì đến cả)
 

File đính kèm

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Bài viết
842
Điểm thành tích
93
Công bố giá VLXD tháng 8

Công bố giá VLXD tháng 8 năm 2011 tỉnh Thừa Thiên Huế Công bố số: 2040 LS/TC-XD ngày 05 tháng 9 năm 2011 của Liên Sở Tài chính - Xây dựng Thừa Thiên Huế
 

File đính kèm

hoangocha99x2b

Thành viên nhiều triển vọng
Bài viết
14
Điểm thành tích
3
ai có giá VLXD TTH tháng 9 up lên giúp cho em với.
 

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Bài viết
842
Điểm thành tích
93
Công bố giá VLXD tháng 9

Công bố giá VLXD tháng 9 năm 2011 tỉnh Thừa Thiên Huế Công bố số: 2308 LS/TC-XD ngày 04 tháng 10 năm 2011 của Liên Sở Tài chính - Xây dựng Thừa Thiên Huế
 

File đính kèm

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Bài viết
842
Điểm thành tích
93
Công bố giá VLXD tháng 10

Công bố giá VLXD tháng 10 năm 2011 tỉnh Thừa Thiên Huế Công bố số: 2613LS/TC-XD ngày 02 tháng 11 năm 2011 của Liên Sở Tài chính - Xây dựng Thừa Thiên Huế
 

File đính kèm

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Bài viết
842
Điểm thành tích
93
Công bố giá VLXD tháng 12

Công bố giá VLXD tháng 12 năm 2011 tỉnh Thừa Thiên Huế Công bố số: 20LS/TC-XD ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Liên Sở Tài chính - Xây dựng Thừa Thiên Huế
 

File đính kèm


Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom