Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Công trình cấp II, nằm ở trong đô thị loại III(3) thi tuyển thiết kế kiến trúc hạn chế đúng hay sai?

Thành viên đã xem (Total:0)

597335

Thành viên sắp lên hạng rất quan trọng
#1
Công trình do bên em là Chủ đầu tư nằm ở khu đô thị cấp 3, ở vị trí có ảnh hưởng đến cảnh quan thiết kế đô thị, cơ quan quyết định đầu tư cho phép thi tuyển kiến trúc. Căn cứ thông tư 05/2005/TT-BXD bên em đã tổ chức thi tuyển theo hình thức hạn chế. Cơ quan kiểm toán vào bảo lựa chọn hình thức hạn chế là không có cơ sở. Mong các anh các chị tư vấn cho em bảo vệ quan điểm của mình trong trường hợp này.
 

haidaxd2002

Thành viên nhiều triển vọng
#2
Công trình do bên em là Chủ đầu tư nằm ở khu đô thị cấp 3, ở vị trí có ảnh hưởng đến cảnh quan thiết kế đô thị, cơ quan quyết định đầu tư cho phép thi tuyển kiến trúc. Căn cứ thông tư 05/2005/TT-BXD bên em đã tổ chức thi tuyển theo hình thức hạn chế. Cơ quan kiểm toán vào bảo lựa chọn hình thức hạn chế là không có cơ sở. Mong các anh các chị tư vấn cho em bảo vệ quan điểm của mình trong trường hợp này.
Thông tư 05 đã hết hạn sử dụng, bạn tham khảo thông tư 23/2009/tt-bxd, mình xin trích:
Điều 4. Các hình thức thi tuyển và tuyển chọn phương án
Sau khi có chủ trương đầu tư, người quyết định đầu tư hoặc chủ đầu tư (khi chủ đầu tư cũng là người quyết định đầu tư) quyết định tổ chức thi tuyển hoặc tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng. Việc thi tuyển hoặc tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc được thực hiện theo một trong các hình thức sau đây:
1. Hình thức thi tuyển:
a) Thi tuyển rộng rãi:
Thi tuyển rộng rãi là hình thức thi tuyển không hạn chế số lượng tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài (nếu thấy cần thiết) tham gia và được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.
b) Thi tuyển hạn chế:
Thi tuyển hạn chế là hình thức thi tuyển mà chủ đầu tư mời tối thiểu 5 tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài (nếu thấy cần thiết) có năng lực chuyên môn tham gia thi tuyển. Hình thức thi tuyển hạn chế được áp dụng đối với trường hợp chủ đầu tư đã xác định được một số đơn vị tư vấn có năng lực phù hợp với dự án, công trình xây dựng hoặc vì điều kiện và thời gian không thể tổ chức thi tuyển rộng rãi.