Công văn số 4669/BKHĐT-TH ngày 05/7/2013 của BKH&ĐT Vv HD triển khai các CT của TTCP và XDKH 2014

Thành viên đã xem (Total:0)

UBND_xa

Thành viên năng động
#1
Triển khai Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2013 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2013 về tăng cường quản lý đầu tư vàxử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ; Chỉ thịsố 09/CT-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2013 về việc tăng cường chỉđạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài c hính - ngân sách nhà nước năm 2013 và các văn bản điều hành trong năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn triển khai các Chỉ thị của TTCP và xây dựng KH năm 2014 (file kèm theo)
 

Attachments

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm Giải phóng mặt bằng GPMB GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Tìm thành viên

Dự thầu GXD