Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Công văn số 9461/BKHĐT-TH ngày 15/11/2012 của Bộ Kế hoạch&Đầu tư V/v điều chỉnh KH đầu tư nguồn NSNN

Thành viên đã xem (Total:0)

ks.thanhtan

Kỹ Sư Xây Dựng (bậc 3)
#1
Công văn số 9461/BKHĐT-TH ngày 15/11/2012 của Bộ Kế hoạch&Đầu tư V/v điều chỉnh KH đầu tư nguồn NSNN năm 2013./.
 

Attachments