Cập nhật mẫu dự toán (template) của Dự toán GXD 10

Thành viên đã xem (Total:0)

nguyentheanh

GĐ Trung tâm thông tin, Viện Kinh tế xây dựng
Thành viên BQT
#1
Ngày 29/9/2016, tôi mới gọt dũa thêm template của Dự toán GXD 10. Các bạn cập nhật sử dụng cho thích hơn nhé. Bạn sẽ thấy phần mềm chạy nhanh hơn đấy. Cách làm như sau:

Bước 1. Sao lưu hoặc đổi tên file DutoanGXD.xltm trong thư mục C:\Du toan GXD\Temp
Bước 2. Bạn tải file đính kèm xuống máy, lưu vào thư mục C:\Du toan GXD\Temp
Bước 3. Chạy phần mềm Dự toán GXD bạn sẽ thấy Template mới. Template mới có sheet Ts rực màu vàng, trong ô A1 sheet Du toan XD ghi phiên bản GXD 10.4

Các bạn chạy thử Temp mới với tất cả các lệnh, chạy cách lệnh Kiểm tra ở menu Thẩm tra dự toán nữa nhé. Bất kì vấn đề gì thấy chưa ổn, hoặc bạn muốn chỉnh sửa đi cho tiện hãy thông báo với tôi.

Chúc các bạn công việc tốt đẹp. Luôn luôn Dự toán GXD Dùng là thích, kích là sướng.
 

Attachments