Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Danh mục các văn bản cần thiết khi lập dự toán công trình (đã cũ - tra cứu các dự án công trình cũ)

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Bài viết
3.673
Điểm thành tích
113
Lĩnh vực
Chủ đầu tư, Công ty tư vấn, Doanh nghiệp phần mềm xây dựng, Giáo viên, giảng viên
 
Chỉnh sửa cuối:
Q

quyetxd

Guest
Bổ sung văn bản trong lập Dự toán xây dựng công trình.

Rất cảm ơn bác TA đã hệ thống lại những văn bản gắn liền với công việc lập Dự toán giúp mọi người. Giúp mọi người hệ thống lại và tiện có tài liệu tra cứu các văn bản liên quan.
Nhân tiện mình cũng xin bổ sung thêm công cụ tác nghiệp nữa không thể thiếu, đó là "Hệ thống định mức dự toán "


 • Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình công bố kèm theo văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/08/2007 của Bộ Xây dựng


 • Định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng


 • Định mức dự toán xây dựng công trình phần lắp đặt công bố kèm theo văn bản số 1777/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng

 • Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng định mức dự toán sửa chữa công trình xây dựng công bố kèm theo văn bản số 1778/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng

 • Định mức dự toán xây dựng công trình phần khảo sát xây dựng công bố kèm theo văn bản số 1779/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng


 • Định mức dự toán xây dựng công trình phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng công bố kèm theo văn bản số 1780/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng


 • Định mức dự toán xây dựng công trình phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp công bố kèm theo văn bản số 1781/BXD-VP


 • Định mức dự toán xây dựng công trình phần lắp đặt máy, thiết bị công nghệ công bố kèm theo văn bản số 1782/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng


 • Định mức dự toán xây dựng công trình phần truyền dẫn phát sóng truyền hình công bố kèm theo văn bản số 1783/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng


 • Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng định mức vật tư trong xây dựng công bố kèm theo văn bản số 1784/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng


 • Định mức dự toán công tác gia công cóc nối thép và bơm vữa siêu âm cọc khoan nhồi công bố kèm theo văn bản số 159/BXD-KTTC ngày 29/08/2007 của Bộ Xây dựng


 • Định mức dự toán Duy trì hệ thống thoát nước đô thị công bố kèm theo văn bản số 2271/BXD-VP ngày 10/11/2008 của Bộ Xây dựng


 • Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị kèm theo văn bản số 2272/BXD-VP ngày 10/11/2008 của Bộ Xây dựng


 • Định mức dự toán Duy trì cây xanh đô thị công bố kèm theo văn bản số 2273/BXD-VP ngày 10/11/2008 của Bộ Xây dựng

 • Định mức dự toán Duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng công bố kèm theo văn bản số 2274/BXD-VP ngày 10/11/2008 của Bộ Xây dựng


 • Định mức chi phí quy hoạch xây dựng ban hành kèm theo quyết định số 15/2008/QĐ-BXD ngày 17/11/2008 của Bộ Xây dựng

 • Định mức dự toán rà phá bom mìn, vật nổ kèm theo công văn số 1487/BXD-KTTC ngày 12/07/2007 của Bộ Xây dựng


 • Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu ngày 26/03/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư


 • Định mức dự toán công tác duy tu bảo dưỡng đê điều ban hành kèm theo quyết định số 1228/QĐ/BNN-ĐĐ ngày 02/06/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


 • Định mức dự toán điều tra , khảo sát và xử lý mối công bố kèm theo văn bản số 120/BNN-XD ngày 14/01/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn


 • Định mức dự toán công tác đắp đập đất vùng triều ở ĐBSCL công bố kèm theo văn bản số 149/BNN-XD ngày 17/01/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


 • Định mức dự toán bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hóa danh lam thắng cảnh ban hành kèm theo quyết định số 13/2004/QĐ-BVHTT ngày 01/04/2004 của Bộ Văn hóa Thông tin


 • Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ban hành kèm theo quyết định số 10/2005/QĐ-BTNMT ngày 24/10/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường


 • Định mức xây dựng cơ bản chuyên ngành bưu chính, viễn thông ban hành theo quyết định số 23/2005/QĐ-BBCVT ngày 29/07/2005 của Bộ trưởng Bộ bưu chính viễn thông


 • Định mức chi phí Công tác nghiệm thu đóng điện bàn giao các công trình lưới điện ban hành kèm theo quyết định 1977/QĐ-NLDK của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp


 • Định mức dự toán chuyên ngành thủy điện ban hành kèm theo quyết định số 2289/2005/QĐ-NLDK-BCN ngày 02/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp


 • Định mức dự toán xây dựng chuyên ngành Công tác lắp đặt trạm biến áp công bố kèm theo quyết định số 6060/QĐ-BCT ngày 14/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Công thương


 • Định mức dự toán chuyên ngành công tác xây lắp đường dây tải điện công bố kèm theo quyết định số 6061/QĐ-BCT ngày 14/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Công thương ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng
Tất cả được đăng tải trên Trang tin Giaxaydung

Lưu ý: Mặc dù băng thông không giới hạn nhưng các thành viên cũng không nên lạm dụng, chỉ nên tải tài liệu khi cần thiết.
Mọi thứ là free nhưng hãy cùng nhắc nhau sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên.


 

File đính kèm

family@

Thành viên rất triển vọng
Bài viết
25
Điểm thành tích
3
Lĩnh vực
Sinh viên
Cv 3932/cv-evn-ktdt

Bác nào có công văn số 3932/CV-EVN-KTDT ngày 2/8/2005 của EVN hướng dẫn công tác sửa chữa lớn tài sản cố định gửi lên diễn đàn cho mình xin với. Tìm trên gle không thấy văn bản nào. Cảm ơn nhiều!
 
L

LE ANH TUAN

Guest
bác nào có công văn số 3932/cv-evn-ktdt ngày 2/8/2005 của evn hướng dẫn công tác sửa chữa lớn tài sản cố định gửi lên diễn đàn cho mình xin với. Tìm trên gle không thấy văn bản nào. Cảm ơn nhiều!
- công văn số 920 ngày 25/5/2010 của bộ xd hd điều chỉnh dự toán xdct theo mức lương tối thiểu mới từ 01/01/2010.
 

File đính kèm

phugiang2007

Thành viên nhiều triển vọng lên hạng rất nhiệt tình
Bài viết
181
Điểm thành tích
63
Lĩnh vực
Cơ quan quản lý nhà nước
góp phần lộn xộn.

Danh mục các văn bản cần thiết để thực hiện thẩm định, thẩm tra, phê duyệt TKBVTC và DT.

- Căn cứ Luật xây dựng số 16/2003/QH11, Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 4;
- Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP;
- Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP;
- Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
- Căn cứ Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt nam có thuê mướn lao động;
- Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng V/v hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
- Căn cứ Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 của Bộ Xây dựng V/v hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;
- Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP;
- Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/1/2008 hướng dẫn điều chỉnh dự toán XDCT;
- Căn cứ Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 của Bộ Xây dựng V/v Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;
- Văn bản số 1779/BXD-VP của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát;
- Văn bản số 1777/BXD-VP của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Lắp đặt công bố;
- Văn bản số 1776/BXD-VP của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng;
- Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/09/2009 của Bộ xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình;
- Đơn giá định mức dự toán các loại công tác Khảo sát, Lắp đặt, Xây dựng …..do địa phương công bố;
- Đơn giá vật liệu xây dựng các loại sử dụng trong kết quả thẩm tra được tham khảo giá trị trường kể cả tham khảo theo thông báo giá do địa phương công bố;
 

zumi208

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Bài viết
41
Điểm thành tích
18
Lĩnh vực
Sinh viên
Cho em góp vui chút nha!

- Công văn số 2335/EVN-ĐT:Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu quy định tại nghị định số 97/2009/NĐ-CP
- Nghị định số 97/2009/NĐ-Cp: Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tôt hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của VN có thuê mướn lao động
- Nghị định số 48/2010/NĐ-CP : Về hợp đồng trong hoạt động xây
 

File đính kèm

kimhongphong

Thành viên năng động
Bài viết
66
Điểm thành tích
8
Lĩnh vực
, Công ty tư vấn
Thêm vui với

Gửi các bạn quyết định 4662/QĐ-UBND của TP. Hà Nội về việc Công bố điều chỉnh hệ số nhân công, hệ số máy thi công công trình sử dụng vốn Nhà nước do UBND TP. Hà Nội quản lý (quyết định có hiệu lực từ ngày 22/09/2010).
Hehe. chúc các bạn làm tốt!
 

File đính kèm

land

Thành viên có triển vọng
Bài viết
6
Điểm thành tích
1
Lĩnh vực
Gửi các bạn quyết định 4662/QĐ-UBND của TP. Hà Nội về việc Công bố điều chỉnh hệ số nhân công, hệ số máy thi công công trình sử dụng vốn Nhà nước do UBND TP. Hà Nội quản lý (quyết định có hiệu lực từ ngày 22/09/2010).
Hehe. chúc các bạn làm tốt!
Quyết định này ban hành tháng 9/2010 nhưng không căn cứ trên nghị định 112/2009 và thông tư hướng dẫn 04/2010 mà lại căn cứ vào nghị định 99 và thông tư 07! Có vẻ các bạn tham mưu cho bác Phí Thái Bình ký văn bản không cập nhật bằng anh em giá xây dựng nhỉ :)
 

thangincon

Thành viên rất triển vọng
Bài viết
28
Điểm thành tích
3
Lĩnh vực
Công ty tư vấn
Tuyển tập các Định mức, đơn giá ngành điện

Tôi có sưu tầm được một số định mức đơn giá về ngành điện, ACE nào cầo thì download về dùng nhé
 

File đính kèm

hungbvcht

Thành viên rất triển vọng
Bài viết
31
Điểm thành tích
8
Lĩnh vực
Cho mình góp vui một tí, mình cũng đang tự học dự toán. Nhiều khi cũng khó xác định được mình nên bắt đầu từ đâu. Khó thật mà, nhất là với mình. Vì mình không phải dân xây dựng, chuyên ngành của mình là Trắc đạc. Đi làm trái ngành nên học tập vất vả quá.
Mình hi vọng vào đây, được cùng các anh chị, bạn bè, các em chia sẻ kiến thức về dự toán, quản lý dự án, đấu thầu, lập tiến độ bằng project, các biện pháp thi công..... Gọi chung là những kiến thức về xây dựng
Cảm ơn các bạn nhiều. Hiện tai mình đang công tác ở Mỹ đình II-Vinaconex
 

File đính kèm

van1phuc2

Thành viên mới
Bài viết
1
Điểm thành tích
1
Lĩnh vực
Gởi mọi người công văn 3022/sxd-qlktxd hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu năm 2011 của tphcm
 

File đính kèm

vuquyduong88

Thành viên mới
Bài viết
1
Điểm thành tích
1
Lĩnh vực
Sinh viên
Cảm ơn các anh chị đã đóng góp những tài liệu rất quý báu, tuy nhiên e có 1 ý kiến đóng góp nhỏ ạ, vì e mới bắt đầu học dự toán, kiến thức quá ít, mà nhìn vào bằng này thông tư và tài liệu quả thật là 1 tai họa với e, tất nhiên muốn giỏi phải học nhưng phải học đúng cái cần chứ k thể tràn lan cái gì cũng đọc vào chả mấy mà loạn chữ, e kính mong các bác có thể trả lời và nếu đc thì có thể phân chia lại thì tốt quá ạ, đó là:
1. Những thông tư quy định mới nhất yêu cầu tất cả các dự toán kể cả các ngành xây dựng giao thông thủy lợi v..v.. đều phải có,nghĩa là quy định cơ bản
2. Tiếp đó mới đến những thông tư, nghị định, định mức chuyên cho các ngành như xây dựng giao thông thủy lợi điện.... vào 1 nhóm như vậy sẽ quá tốt cho những bạn mới làm dự toán và vào diễn đàn, thật sự chân thành cảm ơn các a c đi trc lắm ạ

với lại tại sao e ấn vào link thì k vào ngay trang nội dung của link mà lại thành ra trang chủ diễn đàn ạ, e k hiểu phần này, xin giải đáp, cảm ơn ạ
 

mr.akirasi

Thành viên nhiều triển vọng
Bài viết
14
Điểm thành tích
3
Lĩnh vực
Sinh viên
Em là dân kinh tế xây dựng và quản lí dự án chuyên về dự toán,xin góp ý với anh chị đang học trái ngành hay chập chững vào nghề..........
Trước tiên là khả năng đọc bản vẽ và hệ thống các công tác cần thiết cho việc thi công 1 hạng mục nào đó của công trình hay toàn bộ dự án.........
Phải nắm rõ quyết định 957/BXD về các hệ số chi phí tư vấn và giám sát,tiếp nữa là thông tư 04,06/BXD về dự toán xây dựng công trình và đơn giá ca máy.Ngoài ra các bạn còn phải biết về định mức 1776/2008 BXD về định mức dự toán,các định mức liên quan là 1777 về lắp đặt thiết bị và 1778 về định mức cho việc sửa chữa công trình và nhiều thông tư khác nếu có thể...........
Tự bốc 1 vài công trình nho nhỏ rồi sẽ quen thôi
Chúc may mắn.
 
Last edited by a moderator:

nguyenvancu.53nuce

Thành viên mới
Bài viết
2
Điểm thành tích
1
Lĩnh vực
DN Nhà thầu xây dựng
Tuyển tập các Định mức, đơn giá ngành điện

Tôi có sưu tầm được một số định mức đơn giá về ngành điện, ACE nào cầo thì download về dùng nhé
đơn giá này là theo thông báo giá nào đấy bạn
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Hướng dẫn ghi nhật ký và quản lý nhật ký thi công
 • 21.112
 • 4
Hướng dẫn ghi nhật ký và quản lý nhật ký thi công ứng dụng phần mềm Quản lý chất lượng GXD I. CÁC NỘI DUNG CHÍNH TRONG BÀI Tư duy và quy trình là quan trọng. Tôi sẽ trình bày với bạn các nội dung để lập nhật ký thi công, theo 1 tư duy và quy...
Top Bottom