Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Danh mục các văn bản quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Bài viết
3.752
Điểm thành tích
113
1- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng. (kích vào đây để download)

2- Quyết định số 09/2005/QĐ-BXD ngày 07/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành “Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam”. (kích vào đây để download)

3- Thông tư số 11/2005/TT-BXD ngày 14/7/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng. (kích vào đây để download)

4- Thông tư số 12/2005/TT-BXD ngày 15/7/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng và điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng. (kích vào đây để download)

5- Quyết định số 35/2006/QĐ-BXD ngày 22/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc bổ sung một số nội dung của “Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam” ban hành kèm theo Quyết định số 09/2005/QĐ-BXD ngày 07/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. (kích vào đây để download)

6- Chỉ thị số 13/2006/QĐ-BXD ngày 23/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng của chủ đầu tư là tư nhân. (kích vào đây để download)

7- Nghị định số 41/2007/NĐ-CP ngày 22/03/2007 của Chính phủ về xây dựng ngầm đô thị. (kích vào đây để download)

8- Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 209/2004/NĐ-CP về Quản lý chất lượng công trình xây dựng. (kích vào đây để download)

9- Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng công trình. (kích vào đây để download)
 
Last edited by a moderator:

Trung Sơn 1981

Nhân viên Cty Giá Xây Dựng
Bài viết
380
Điểm thành tích
93
10 - Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng. (kích vào đây để download)

11 - Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
( Kích vào đây để Download )

12 - Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/08/2013 của Bộ Xây dựng Quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình.
(Kích vào đây để Download)
 
Last edited by a moderator:

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Bài viết
3.752
Điểm thành tích
113
Luật Xây dựng số 50 có hiệu lực vào ngày 1/1/2015, Nghị định về quản lý chất lượng cũng thay đổi.

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (thay Nghị định số 15/2013/NĐ-CP và Nghị định số 114/2010/NĐ-CP)

Các biểu mẫu liên quan đến quản lý hồ sơ chất lượng công trình cập nhật
1. File Excel các mẫu biên bản nghiệm thu xây dựng quản lý chất lượng công trình
2. Các biểu mẫu liên quan đến QLCL công trình xây dựng

Hệ thống văn bản quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng cập nhật năm 2019 và các năm tiếp theo: Mời bạn kích vào đây để chuyển đến.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom