Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Danh mục các văn bản quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Bài viết
3.712
Điểm thành tích
113
1- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng. (kích vào đây để download)

2- Quyết định số 09/2005/QĐ-BXD ngày 07/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành “Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam”. (kích vào đây để download)

3- Thông tư số 11/2005/TT-BXD ngày 14/7/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng. (kích vào đây để download)

4- Thông tư số 12/2005/TT-BXD ngày 15/7/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng và điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng. (kích vào đây để download)

5- Quyết định số 35/2006/QĐ-BXD ngày 22/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc bổ sung một số nội dung của “Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam” ban hành kèm theo Quyết định số 09/2005/QĐ-BXD ngày 07/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. (kích vào đây để download)

6- Chỉ thị số 13/2006/QĐ-BXD ngày 23/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng của chủ đầu tư là tư nhân. (kích vào đây để download)

7- Nghị định số 41/2007/NĐ-CP ngày 22/03/2007 của Chính phủ về xây dựng ngầm đô thị. (kích vào đây để download)

8- Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 209/2004/NĐ-CP về Quản lý chất lượng công trình xây dựng. (kích vào đây để download)

9- Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng công trình. (kích vào đây để download)
 
Last edited by a moderator:

Trung Sơn 1981

Nhân viên Cty Giá Xây Dựng
Bài viết
380
Điểm thành tích
93
10 - Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng. (kích vào đây để download)

11 - Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
( Kích vào đây để Download )

12 - Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/08/2013 của Bộ Xây dựng Quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình.
(Kích vào đây để Download)
 
Last edited by a moderator:

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Bài viết
3.712
Điểm thành tích
113

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Bài viết
3.712
Điểm thành tích
113
Danh mục các văn bản về quản lý chất lượng công trình xây dựng liên tục cập nhật tới tháng 06/2019

I. Các văn bản quy định sát sườn đến quản lý chất lượng
1. Luật Xây dựng số 50/QH13/2014 ngày 18/6/2014
2. Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
3. Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
Nghiệm thu vật liệu, công việc, danh mục hồ sơ hoàn thành công trình (hồ sơ hoàn công), trách nhiệm tư vấn giám sát phải ký nghiệm thu sau 24h...

4. Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về phân cấp công trình xây dựng
5. Thông tư số 10/2014/TT-BXD ngày 11/07/2014 của Bộ Xây dựng về Quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ

II. Thẩm quyền, thẩm định - năng lực hoạt động, năng lực hành nghề
Tư vấn giám sát, Chỉ huy trưởng, cán bộ kỹ thuật... được ký gì, có quyền hạn và nghĩa vụ gì? hãy tra tìm, đọc các văn bản này

1. Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
2. Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017 của Chính phủ sửa đổi 1 số nội dung Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án
3. Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/07/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
4. Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam


III. Khối lượng & Chi phí
1. Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
2. Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Xem mục chi phí xây dựng, chi phí khác để biết chi phí thí nghiệm vật liệu đầu vào thì tính ở đâu.
3. Quyết định số 451/QĐ-BXD ngày 25/05/2017 công bố hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình
Đọc để mà thỏa thuận, thống nhất với nhau cách hiểu, cách tính khối lượng. Sau dễ thực hiện, dễ ăn nói, không cãi nhau...
4. Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng
Chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng, giám sát lắp đặt thiết bị

IV. Kênh video quản lý chất lượng
Liên tục cập nhật video mới: http://youtube.com/hosochatluong hãy đăng ký kênh để nhận tin thường xuyên.

V. Các biểu mẫu liên quan đến quản lý hồ sơ chất lượng công trình
Mời các bạn xem tại link: kích vào đây.

VI. Các khóa học
Khóa học
: Lập hồ sơ chất lượng GXD hãy kích vào để xem chi tiết.
Bạn có quan tâm? Lớp Tư vấn giám sát GXD hãy kích vào đây để xem chi tiết.
Còn đây là link đăng ký khóa học: Chỉ huy trưởng công trường.

VII. Cách tìm lại bài này

Tôi sẽ cập nhật thường xuyên khi có văn bản, tài liệu mới:

Cách 1. Vào diễn đàn, gõ vào thanh tìm kiếm ngay trên đầu diễn đàn: danh mục quản lý chất lượng công trình
Cách 2. Vào google, gõ danh mục quản lý chất lượng giaxaydung.vn (kèm theo chữ giaxaydung.vn)
Cách 3. Vào diễn đàn giaxaydung.vn, Ctrl+F, gõ vào từ Quản lý chất lượng, kích vào bài này sẽ đính ở ngay trên cùng.

Chúc các bạn gặt hái thành công và thu hoạch được nhiều lợi ích từ diễn đàn.
Admin, tác giả phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom