Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Điều chỉnh giá hợp đồng tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi

Thành viên đã xem (Total:0)

doanmanhquannuce

Thành viên có triển vọng
#1
Các bác cho em hỏi về việc điều chỉnh giá hợp đồng tư vấn lập dự án với ạ. Bên em ký hợp đồng lập dự án đầu tư ( giá trị tính theo qd 957, họp đồng trọn gói) sau đó ký phụ lục lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Đến khi báo cáo tiền khả thi được phê duyệt bên em thực hiện công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi theo họp đồng. Lúc này quyết định 957 đã hết hiệu lực và thay thế bằng quyết định 79. Vậy công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi của bên em có được lập phụ lục điều chỉnh giá hợp đồng theo QD 79 không ạ? Các bác cho e xin cao kiến với ạ. Em cảm ơn!
 

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
#2
B1- Đầu tiên em phải đọc Nghị định số 37/2015/NĐ-CP và Thông tư số 07/2016/TT-BXD xem hợp đồng của em (trọn gói) thì có được điều chỉnh hay không? Nếu có thì tiếp B2 (nhớ là đọc đối chiếu cả điều chỉnh về Chi phí và Tiến độ - thời gian thực hiện hợp đồng).

B2- Em đọc tiếp Điều 1 của Quyết định số 79/QĐ-BXD:
Điều 1. Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng trong TMĐT xây dựng, Dự toán xây dựng công trình, xác định giá gói thầu và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Đối chiếu xem dự án có thuộc đối tượng áp dụng 32 không? Nếu không tiếp tục áp 957 hoặc lập dự toán man-month rồi thỏa thuận. Nếu có tiếp B3.

B3- Dự toán chi phí, lập phụ lục điều chỉnh giá hợp đồng theo QĐ 79/QĐ-BXD rồi thực hiện.
 

doanmanhquannuce

Thành viên có triển vọng
#3
B1- Đầu tiên em phải đọc Nghị định số 37/2015/NĐ-CP và Thông tư số 07/2016/TT-BXD xem hợp đồng của em (trọn gói) thì có được điều chỉnh hay không? Nếu có thì tiếp B2 (nhớ là đọc đối chiếu cả điều chỉnh về Chi phí và Tiến độ - thời gian thực hiện hợp đồng).

B2- Em đọc tiếp Điều 1 của Quyết định số 79/QĐ-BXD:
Điều 1. Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng trong TMĐT xây dựng, Dự toán xây dựng công trình, xác định giá gói thầu và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Đối chiếu xem dự án có thuộc đối tượng áp dụng 32 không? Nếu không tiếp tục áp 957 hoặc lập dự toán man-month rồi thỏa thuận. Nếu có tiếp B3.

B3- Dự toán chi phí, lập phụ lục điều chỉnh giá hợp đồng theo QĐ 79/QĐ-BXD rồi thực hiện.
Dạ em cảm ơn anh.