Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng

Thành viên đã xem (Total:0)

thanhle82

Thành viên sắp lên hạng rất nhiệt tình
#1
Tôi có chủ đề muốn trao đổi như sau:
- Theo ĐIểm c, Khoản 3, Điều 143 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 khi điều chỉnh hợp đồng làm thay đổi mục tiêu đầu tư, thời gian thực hiện hợp đồng, làm vượt dự toán xây dựng gói thầu được duyệt thì phải được người quyết định đầu tư cho phép.
- Theo Khoản 7, ĐIều 67 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 khi điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng mà không làm kéo dài tiến độ hoàn thành dự án thì các bên tham gia hợp đồng thỏa thuận, thống nhất việc điều chỉnh. Trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng làm kéo dài tiến độ hoàn thành dự án thì phải báo cáo người có thẩm quyền xem xét, quyết định.
- Như vậy, giờ tôi muốn điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng một gói thầu (không làm kéo dài tiến độ thực hoàn thành dự án) thì phải xin phép người quyết định đầu tư không>
 

thanhbanquanlytravinh

Thành viên nhiệt tình
#2
Theo tôi, quy định trên cũng đã nêu rõ, khi điều chỉnh gói thầu còn trong thời gian thực hiện của dự án thì thuộc thẩm quyền của chủ đầu tư. Nhà thầu đề xuất, chủ đầu tư xem xét quyết định.
 

invisible

Thành viên rất triển vọng
#3
Mọi người mình hỏi, mình có công trình ký hợp đồng trong 1 năm khi đã giải phóng mặt bằng (ví dụ từ 1/1 đến 30/12), nhưng trong quá trình bắt đầu thi công có trường hợp bất khả kháng, không phải lỗi nhà thầu, không thể thi công luôn được, phải tháng 4 mới bắt đầu được. Vậy mình có phải ký lại hợp đồng lùi ngày lại không, hay phải gia hạn thêm hợp đồng là được, và thời điểm gia hạn là lúc nào, đợi đến khi gần kết thúc hợp đồng thì gia hạn hay làm luôn ở thời điểm hiện tại. Mong mn trả lời giúp, xin cảm ơn!
 

barefooter_ce

Thành viên năng động
#4
Mọi người mình hỏi, mình có công trình ký hợp đồng trong 1 năm khi đã giải phóng mặt bằng (ví dụ từ 1/1 đến 30/12), nhưng trong quá trình bắt đầu thi công có trường hợp bất khả kháng, không phải lỗi nhà thầu, không thể thi công luôn được, phải tháng 4 mới bắt đầu được. Vậy mình có phải ký lại hợp đồng lùi ngày lại không, hay phải gia hạn thêm hợp đồng là được, và thời điểm gia hạn là lúc nào, đợi đến khi gần kết thúc hợp đồng thì gia hạn hay làm luôn ở thời điểm hiện tại. Mong mn trả lời giúp, xin cảm ơn!
Bạn ký phụ lục hợp đồng điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng là được. Quan điểm của tôi là ký ngay từ bây giờ, việc nào làm được làm luôn, không để trôi. Nếu sau này có chậm nữa thì lại ký phụ lục điều chỉnh tiếp.
 

invisible

Thành viên rất triển vọng
#5
Bạn ký phụ lục hợp đồng điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng là được. Quan điểm của tôi là ký ngay từ bây giờ, việc nào làm được làm luôn, không để trôi. Nếu sau này có chậm nữa thì lại ký phụ lục điều chỉnh tiếp.
Mình bên Ban QLDA thì việc ký Phụ lục có phải trình đơn vị cấp trên duyệt không, hay là cứ trực tiếp ký Phụ lục là được?
 

linhdat86

Thành viên rất triển vọng
#6
- Theo Khoản 3 điều 67. Nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng ( Luật đấu thầu 43) : Việc điều chỉnh giá hợp đồng chỉ được áp dụng đối với hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh và hợp đồng theo thời gian.
- Theo điểm a khoản 3 điều 143. Điều chỉnh hợp đồng xây dựng ( Luật xây dựng số 50): việc điều chỉnh đơn giá thực hiện hợp đồng chỉ áp dụng đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh và hợp đồng theo thời gian.
Vậy em xin hỏi các bác thì sao ạ ? :eek:
 

barefooter_ce

Thành viên năng động
#7
Mình bên Ban QLDA thì việc ký Phụ lục có phải trình đơn vị cấp trên duyệt không, hay là cứ trực tiếp ký Phụ lục là được?
Tùy thuộc vào tính chất BQLDA của bạn. Nếu bên bạn là BQLDA được chủ đầu tư thuê thì công việc của các bạn là kiểm soát PLHĐ trình Chủ đầu tư ký. Nếu bên bạn là BQL do Chủ đầu tư thành lập thì có thể trực tiếp ký được (nếu Trưởng ban không phải là giám đốc đơn vị Chủ đầu tư thì thường sẽ có giấy ủy quyền cho phép Trưởng ban ký)
Tuy nhiên tiến độ điều chỉnh phải nằm trong tiến độ thực hiện dự án. Nếu tiến độ điều chỉnh nằm ngoài tiến độ thực hiện dự án thì phải báo cáo cấp phê duyệt đầu tư.
 

thanhle82

Thành viên sắp lên hạng rất nhiệt tình
#8
- Theo Khoản 3 điều 67. Nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng ( Luật đấu thầu 43) : Việc điều chỉnh giá hợp đồng chỉ được áp dụng đối với hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh và hợp đồng theo thời gian.
- Theo điểm a khoản 3 điều 143. Điều chỉnh hợp đồng xây dựng ( Luật xây dựng số 50): việc điều chỉnh đơn giá thực hiện hợp đồng chỉ áp dụng đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh và hợp đồng theo thời gian.
Vậy em xin hỏi các bác thì sao ạ ? :eek:
Như vậy là đá nhau rồi, chắc vài bữa có Nghị định sẽ rõ hơn :D
 

khanhloihp

Thành viên rất triển vọng
#9
- Theo Khoản 3 điều 67. Nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng ( Luật đấu thầu 43) : Việc điều chỉnh giá hợp đồng chỉ được áp dụng đối với hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh và hợp đồng theo thời gian.
- Theo điểm a khoản 3 điều 143. Điều chỉnh hợp đồng xây dựng ( Luật xây dựng số 50): việc điều chỉnh đơn giá thực hiện hợp đồng chỉ áp dụng đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh và hợp đồng theo thời gian.
Vậy em xin hỏi các bác thì sao ạ ? :eek:
Cái này đúng mà bác, điều chỉnh đơn giá và điều chỉnh giá hợp đồng không đồng nhất.
 

thanhle82

Thành viên sắp lên hạng rất nhiệt tình
#10
Sao chủ đề mình nêu không có ai tham gia nhỉ :(
 

DLSS

Thành viên sắp lên hạng rất nhiệt tình
#11
@thanhle82. Việc điều chỉnh tiến độ thi công mà không làm thay đổi thời gian hoàn thành là công việc nhà thầu làm thường xuyên. Hàng tháng nhà thầu phải làm báo cáo gửi CĐT trong đó có tiến độ. Khi thi công nhà thầu không bao giờ làm được đúng với tiến độ tại thời điểm ký hợp đồng nên tiến độ này được cập nhật thường xuyên trong báo cáo tháng. Việc duyệt tiến độ sửa đổi do BQLDA (CĐT) hoặc tư vấn giám sát đại diện cho BQLDA duyệt. Giờ mỗi tháng mà người quyết định đầu tư duyệt tiến độ một lần thì người ta ngất luôn.

@invisible. Về mặt hợp đồng thì khi nhà thầu gặp trường hợp bất khả kháng nhà thầu phải đòi phát sinh kéo dài thời gian tới chủ đầu tư. Nếu nhà thầu không đòi phát sinh trong 1 khoảng thời gian nào đó thì có thể sẽ mất quyền đòi. Căn cứ vào yêu cầu kéo dài của nhà thầu, CĐT phải đánh giá và thương thảo với nhà thầu thời gian kéo dài là bao lâu. Sau đó trình cho người quyết định đầu tư phê duyệt.

@linhdat86. Việc điều chỉnh giá hợp đồng và đơn giá hợp đồng áp dụng được cho tất cả các loại hợp đồng. Lấy ví dụ dự án invisible ở trên, CĐT chậm 4 tháng bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thì CĐT phài đền bù các thiệt hại cho nhà thầu. Trong thực tế các nhà thầu Nhật đã yêu cầu phía Việt nam đền bù cho cầu Nhật Tân, đường sắt Khi đã đền bù thiệt hại thì đương nhiên giá hợp đồng thay đổi theo. Thậm chí nếu hợp đồng là trọn gói thì nhà thầu còn có thể lập luận rằng đơn giá hợp đồng đó chỉ áp dụng được trong 1 năm, dự án bị trượt đi 4 tháng thì không dùng được đơn giá hợp đồng nữa.

@All

Tôi thấy việc kéo dài thời gian là một việc rất khó. Ai phê duyệt chỉ là thủ tục giấy tờ còn các xác định cách tính kéo dài bao lâu thì luật và các án lệ tại Việt nam không đề cập. Ví dụ như bạn gì trích dẫn ở trên, nếu chủ đầu tư chậm bàn giao 4 tháng theo các bạn nhà thầu sẽ được kéo dài tiến độ thêm mấy tháng???
 

thanhle82

Thành viên sắp lên hạng rất nhiệt tình
#12
Theo khoản 3 điều 39 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng: "Khi điều chỉnh tiến độ hiện hợp đồng không làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng (bao gồm cả thời gian được kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng theo quy định của hợp đồng) thì chủ đầu tư và nhà thầu thỏa thuận, thống nhất việc điều chỉnh. Trường hợp điều chỉnh tiến độ làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng thì chủ đầu tư phải báo cáo Người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định". Phần bôi đỏ mình đọc nhưng mà không hiểu nhờ mọi người giúp đỡ. Cám ơn.
 

keepranXD

Thành viên rất nhiệt tình
#13
Có khả năng là khi cần thay đổi thời điểm hoàn thành hợp đồng thì phải báo cáo Người quyết định đầu tư quyết định.
 

congthanh1991

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
#14
Theo khoản 3 điều 39 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng: "Khi điều chỉnh tiến độ hiện hợp đồng không làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng (bao gồm cả thời gian được kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng theo quy định của hợp đồng) thì chủ đầu tư và nhà thầu thỏa thuận, thống nhất việc điều chỉnh. Trường hợp điều chỉnh tiến độ làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng thì chủ đầu tư phải báo cáo Người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định". Phần bôi đỏ mình đọc nhưng mà không hiểu nhờ mọi người giúp đỡ. Cám ơn.
Mình củng không hiểu rõ lắm về cái đoạn này nữa. Nhưng theo ý mình thì có thể lập luận: Việc thay đổi/ kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng. Nhưng không làm ảnh hưởng đến tiến độ của các gói thầu khác hay thay đổi tiến độ của toàn bộ dự án. Thì chủ đầu tư có thể tự điều chỉnh còn nếu như làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án thì chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư.
mọi người góp ý thêm
 

votuantbc

Thành viên mới
#15
Khi dự thầu có các hạng mục riêng phải đưa ra tiến độ từng hạng mục (tiến độ hợp đồng) để có tiến độ thực hiện hợp đồng..... bạn viết thừa từ "hiện"
 

dbeelove

Thành viên nhiều triển vọng
#16
[USER=35675 nói:
@All[/USER]

Tôi thấy việc kéo dài thời gian là một việc rất khó. Ai phê duyệt chỉ là thủ tục giấy tờ còn các xác định cách tính kéo dài bao lâu thì luật và các án lệ tại Việt nam không đề cập. Ví dụ như bạn gì trích dẫn ở trên, nếu chủ đầu tư chậm bàn giao 4 tháng theo các bạn nhà thầu sẽ được kéo dài tiến độ thêm mấy tháng???
Theo mình cách xác định khoảng thời gian được kéo dài như sau:

Sau khi có lệnh khởi công, Nhà thầu đệ trình bảng tiến độ dự án (Ver. 0) với điều điều kiện mặt bằng được bàn giao hoàn toàn trước khi có lệnh khởi công.

Sau khi được phê duyệt Ver. 0, Nhà thầu đệ trình tiếp các bảng tiến độ dựa theo tình hình thực tế nhận bàn giao mặt bằng, các yếu tố phát sinh khác (lệnh thay đổi) nếu ảnh hưởng đến tiến độ. Vì mặt bằng thường được bàn giao thành nhiều lần kiểu “sôi đỗ” nên có thể có n Ver.

So sánh thời Ver. n và Ver. 0 (đã được phê duyệt) sẽ được thời gian kéo dài là bao lâu (Hồ sơ Claim phải kèm theo tài liệu chứng minh cho sự chậm chễ).

Tuy nhiên, các PMU thường không chấp thuận cho bản tiến độ với điều kiện có 100% mặt bằng, mà yêu cầu nhà thầu lập luôn bảng tiến độ căn cứ thực tế bàn giao mặt bằng, dẫn đến có tình trạng đến giữa Dự án rồi mà chưa phê duyệt được tiến độ lần đầu (vừa trình tư vấn xong vài ngày sau lại nhận tiếp 1 tí mặt bằng, nhà thầu lại phải tính lại,..)