Định mức kinh tế kỹ thuật đo đạc địa chính thay thế quyết định số 10/2008

Thành viên đã xem (Total:0)

tankontum

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
#1
Thông tư 50/2013/TT-BTN&MT về định mức kinh tế kỹ thuật đo đạc địa chính và Thông tư số 55/2013/TT-BTN&MT về lập bản đồ địa chính để các bạn tham khảo và áp dụng
 

Attachments

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Tìm phần mềm tuyệt vời QLCL GXD GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Tìm thành viên

Dự thầu GXD