Định mức sửa chữa & bảo dưỡng 1149 và thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu số 1169/QĐ-BXD

Thành viên đã xem (Total:0)

zymosis

Thành viên nhiều triển vọng
#1
- Quyết định số 1149/QĐ-BXD ngày 09/11/2017 của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng.
- Quyết định số 1169/QĐ-BXD ngày 14/11/2017 công bố định mức dự toán xây dựng công trình - phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng
Có hiệu lực từ 01/01/2018.
 

Attachments

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm Giải phóng mặt bằng GPMB GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Tìm thành viên

Dự thầu GXD