Định mức tỷ lệ chi phí chung: làm sao để tính chi phí xây dựng trước thuế để tra bảng?

Thành viên đã xem (Total:0)

BACHHUYEN20

Thành viên có triển vọng
#1
Theo thông tư số 06/2016 TT-BXD thì định mức tỷ lệ chi phí chung được xác định theo chi phí xây dựng trước thuế trong tổng mức đầu tư ( G = T+C+TL) mà chi phí chung được xác định Tx tỷ lệ = C, thu nhập chịu thuế tính trước : (T+C).tỷ lệ =TL
Câu hỏi : làm sao để tính chi phí xây dựng trước thuế để tra bảng ra tỷ lệ của chi phí chung
 

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
#2
Trả lời: Mở Quyết định phê duyệt dự án, lấy giá trị Gxd trong Tổng mức đầu tư để tra bảng 3.7 định mức tỷ lệ chi phí chung.

Em đọc phân tích sau để hiểu cặn kẽ:

Theo thông tư số 06/2016/TT-BXD: "Chi phí chung được xác định bằng định mức tỷ lệ (%) chi phí chung nhân với chi phí trực tiếp trong dự toán xây dựng. Định mức tỷ lệ (%) chi phí chung được xác định theo chi phí xây dựng trước thuế trong tổng mức đầu tư xây dựng của dự án được duyệt theo hướng dẫn tại Bảng 3.7."

Em để ý, bảng 3.7 thuộc Phu lục 3 của Thông tư số 06: PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG (Gxd). Quay lại đọc ở Phụ lục 2 thì xác định Gxd là của dự toán công trình. Xem phụ lục 2 sẽ thấy: Gxd có thể xác định theo từng nội dung chi phí hoặc tổng hợp các nội dung chi phí theo một trong các phương pháp hướng dẫn tại Phụ lục số 3. Tức là ở PL2, PL3 đang hướng dẫn xác định Gxd của dự toán công trình. Còn Gxd trong Tổng mức đầu tư xác định theo Phụ lục số 1.

Em cần hiểu về trình tự đầu tư xây dựng: Tổng mức đầu tư đã được xác định và phê duyệt ở Giai đoạn chuẩn bị dự án (trước). Dự toán công trình được xác định ở Giai đoạn thực hiện dự án (sau). Khi tính chi phí C để xác định Gxd trong dự toán thì mở Quyết định phê duyệt dự án, tra Tổng mức đầu tư sẽ có Gxd để tra bảng 3.7 định mức tỷ lệ chi phí chung.

Vấn đề này các bạn học viên Dự toán GXD vẫn được chỉ dẫn rất chi tiết, như trên bạn thấy học dự toán:
- Phải phân biệt các khái niệm Tổng mức đầu tư, dự toán công trình, dự toán chi phí xây dựng, Gxd trong Tổng mức đầu tư, Gxd trong dự toán công trình
- Biết thu thập tư liệu có liên quan: Quyết định phê duyệt dự án đầu tư (tham khảo 1 file đính kèm nhé).
- Hiểu biết về quản lý dự án, trình tự đầu tư xây dựng.
- Xác định dự toán nhưng phải hiểu về Tổng mức đầu tư, sự hình thành chi phí qua các công đoạn xây dựng.

Chúc em thành công.
 

Attachments

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm Giải phóng mặt bằng GPMB GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Tìm thành viên

Dự thầu GXD