Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Đo bóc khối lượng cơ điện MEP với phần mềm Quản lý chất lượng công trình QLCL GXD

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Bài viết
3.733
Điểm thành tích
113
Ngày 07/08/2018, phần mềm QLCL GXD đã cập nhật hỗ trợ đo bóc khối lượng cơ điện MEP. Bạn đã có thể đo đếm, tính toán, kiểm tra khối lượng hệ thống kỹ thuật công trình MEP với phần mềm Quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Bước 1. Mở phần mềm QLCL GXD
Bước 2. Chuyển đến sheet Khối lượng
Bước 3. Kích vào Đo bóc khối lượng cơ điện MEP, nhập vào số tầng nhà hoặc số phân đoạn công trình
Bước 4. Tra mã hoặc gõ ĐG1, ĐG2...
Bước 5. Nhập khối lượng diễn giải cho từng tầng: Đểm số lượng và nhập vào. Trường hợp phải tính toán thì có thể nhập phép tính diễn giải
Hỗ trợ nhập diễn giải trong công thức từng tầng. Dùng để bóc tách rồi đem bảo vệ, thẩm tra rất tốt...
Khi cần có thể chèn thêm hoặc bớt cột đi với các lệnh của Excel. Mời bạn xem kỹ video sau để ứng dụng tốt chức năng đo bóc khối lượng MEP với phần mềm QLCL GXD:
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom