Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Doanh thu xây dựng

longtranbom

Thành viên có triển vọng
Bài viết
5
Điểm thành tích
1
Công ty tôi mở thêm trạm trộn bê tông thì doanh thu đó được đưa vào doanh thu xây lắp để đấu thầu không a
 

Đinh Tấn Linh

Quản trị cấp cao
Bài viết
1.520
Điểm thành tích
113
Công ty tôi mở thêm trạm trộn bê tông thì doanh thu đó được đưa vào doanh thu xây lắp để đấu thầu không a
Chào bạn!
Theo hướng dẫn của Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT thì doanh thu để tham dự đấu thầu là doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng.

Phân doanh thu được hướng dẫn ở phía dưới ghi rõ: Nhà thầu phải nộp tài liệu chứng minh về doanh thu xây dựng: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định hoặc xác nhận thanh toán của Chủ đầu tư đối với những hợp đồng xây lắp đã thực hiện hoặc tờ khai nộp thuế hoặc các tài liệu hợp pháp khác.

Như vậy, có thể hiểu rằng, để đánh giá doanh thu của nhà thầu tham dự thầu, trước giờ bên mời thầu phần lớn đều căn cứ vào báo cáo tài chính của nhà thầu để làm cơ sở đánh giá. Vì vậy, theo quan điểm của mình đối chiếu với các văn bản liên quan thì nếu công ty bạn có nguồn thu từ trạm trộn bê tông thì doanh thu đó vẫn được được vào doanh thu của công ty trong báo cáo tài chính để tham dự thầu.

Mời mọi người tiếp tục thảo luận để sáng tỏ hơn vấn đề
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom