Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

đổi đuôi photoshop

Thành viên đã xem (Total:0)

tuyenvm

Thành viên nhiều triển vọng
#2
Bạn mở file photoshop sau đó vào File --> Save as --> chọn đuôi cần chuyển (VD: jpg, bpm...) rồi OK.
Thế là ổn! :x