Đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành điện tỉnh Thái Bình kèm theo Quyết định số 695/QĐ-UBND Tỉnh

Thành viên đã xem (Total:0)

thuynong

Thành viên mới
#1
Hiện tại Tỉnh Thái Bình đã ban hành đơn giá xây dựng chuyên ngành điện kèm theo Quyết định số 695 mà chưa thấy GXD cập nhật bộ đơn giá vào phần mềm