Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Đơn vị trúng thi tuyển rồi có cần lập HSYC khi chỉ định lập DA không?

Thành viên đã xem (Total:0)

nguyenmanhnam

Thành viên nhiều triển vọng
#1
Bên em thực hiện việc thi tuyển kiến trúc đã chọn được đơn vị trúng tuyển, theo điểm d, khoản 2, Điều 40 của Nghị định 85/2009/NĐ-CP thì bên em được phép chỉ định thầu đơn vị đã trúng tuyển lập dự án và thiết kế xây dựng chứ không phải đấu thầu nữa.
Em băn khoăn là có được trực tiếp ký hợp đồng lập dự án với đơn vị trúng tuyển không? Hay cũng phải lập hồ sơ yêu cầu về việc lập dự án ah?
Em xin nói thêm là nhiệm vụ thiết kế bên em đã được phê duyệt từ trước khi thi tuyển kiến trúc.
Rất mong được các pac trên diễn đàn tư vấn vì em chẳng thấy văn bản nào quy định về việc này cả.
 

dinhdangquang

Thành viên gần đạt hạng rất tuyệt vời
#2
Ý kiến của tôi

Bên em thực hiện việc thi tuyển kiến trúc đã chọn được đơn vị trúng tuyển, theo điểm d, khoản 2, Điều 40 của Nghị định 85/2009/NĐ-CP thì bên em được phép chỉ định thầu đơn vị đã trúng tuyển lập dự án và thiết kế xây dựng chứ không phải đấu thầu nữa.
Em băn khoăn là có được trực tiếp ký hợp đồng lập dự án với đơn vị trúng tuyển không? Hay cũng phải lập hồ sơ yêu cầu về việc lập dự án ah?
Em xin nói thêm là nhiệm vụ thiết kế bên em đã được phê duyệt từ trước khi thi tuyển kiến trúc.
Rất mong được các pac trên diễn đàn tư vấn vì em chẳng thấy văn bản nào quy định về việc này cả.
Theo tôi vẫn phải làm các thủ tục chỉ định thầu theo quy trình thông thường hoặc quy trình rút gọn tùy thuộc vào giá gói thầu. Nếu tác giả phương án kiến trúc được chọn có đủ điều kiện năng lực lập dự án theo quy định thì được chỉ định thầu thực hiện gói thầu.
Để rõ hơn bạn có thể xem khoản 2 điều 40 NĐ 85.
 

nguyenmanhnam

Thành viên nhiều triển vọng
#3
Theo tôi vẫn phải làm các thủ tục chỉ định thầu theo quy trình thông thường hoặc quy trình rút gọn tùy thuộc vào giá gói thầu. Nếu tác giả phương án kiến trúc được chọn có đủ điều kiện năng lực lập dự án theo quy định thì được chỉ định thầu thực hiện gói thầu.
Để rõ hơn bạn có thể xem khoản 2 điều 40 NĐ 85.
Cảm ơn thày, mong thày chỉ thêm cho em về trường hợp của em Gói thầu của em là lập dự án (TMĐT khoảng 100 tỷ), bởi đây là gói thầu trước khi có quyết định phê duyệt dự án, Nhà thầu đã nộp đủ hồ sơ chứng minh năng lực rồi, cấp quyết định đầu tư cũng đã có văn bản đồng ý về các nội dung cần chỉnh sửa của phương án kiến trúc, cho phép Chủ đầu tư ký hợp đồng với đơn vị tư vấn. Vậy bên em có được ký hợp đồng ngay không? hay phải lập hồ sơ yêu cầu, rồi phải trình phê duyệt hồ sơ yêu cầu vì theo suy nghĩ của em đầu bài nó đã nằm ở Quyết định phê duyệt nhiệm vụ thiết kế rồi mà thày?
Vô cùng mong thày chỉ bảo, bởi trường hợp thi tuyển kiến trúc em thấy văn bản quy định ít lắm.
 

dinhdangquang

Thành viên gần đạt hạng rất tuyệt vời
#4
Theo tôi nghĩ

Cảm ơn thày, mong thày chỉ thêm cho em về trường hợp của em Gói thầu của em là lập dự án (TMĐT khoảng 100 tỷ), bởi đây là gói thầu trước khi có quyết định phê duyệt dự án, Nhà thầu đã nộp đủ hồ sơ chứng minh năng lực rồi, cấp quyết định đầu tư cũng đã có văn bản đồng ý về các nội dung cần chỉnh sửa của phương án kiến trúc, cho phép Chủ đầu tư ký hợp đồng với đơn vị tư vấn. Vậy bên em có được ký hợp đồng ngay không? hay phải lập hồ sơ yêu cầu, rồi phải trình phê duyệt hồ sơ yêu cầu vì theo suy nghĩ của em đầu bài nó đã nằm ở Quyết định phê duyệt nhiệm vụ thiết kế rồi mà thày?
Vô cùng mong thày chỉ bảo, bởi trường hợp thi tuyển kiến trúc em thấy văn bản quy định ít lắm.
Theo tôi, nếu đã có văn bản của cấp quyết định đầu tư cho phép chủ đầu tư ký hợp đồng với đơn vị tư vấn thì có thể thương thảo và ký hợp đồng ngay với điều kiện giá gói thầu "lập dự án" của bạn không quá 500 triệu đồng. Nếu giá gói thầu > 500 triệu đồng thì tôi nghĩ vẫn phải lập HSYC và đề nghị nghà thầu nộp HSĐX để xem xét.
Việc nhiệm vụ thiết kế đã được phê duyệt từ trước là cơ sở tốt cho nhà thầu tư vấn lập dự án khi lập thiết kế cơ sở nhưng không phải vì thế mà được ký hợp đồng ngay trong mọi trường hợp chỉ định thầu.
 
Last edited by a moderator:
L

lestrong

Guest
#5
Cảm ơn thày, mong thày chỉ thêm cho em về trường hợp của em Gói thầu của em là lập dự án (TMĐT khoảng 100 tỷ), bởi đây là gói thầu trước khi có quyết định phê duyệt dự án, Nhà thầu đã nộp đủ hồ sơ chứng minh năng lực rồi, cấp quyết định đầu tư cũng đã có văn bản đồng ý về các nội dung cần chỉnh sửa của phương án kiến trúc, cho phép Chủ đầu tư ký hợp đồng với đơn vị tư vấn. Vậy bên em có được ký hợp đồng ngay không? hay phải lập hồ sơ yêu cầu, rồi phải trình phê duyệt hồ sơ yêu cầu vì theo suy nghĩ của em đầu bài nó đã nằm ở Quyết định phê duyệt nhiệm vụ thiết kế rồi mà thày?
Vô cùng mong thày chỉ bảo, bởi trường hợp thi tuyển kiến trúc em thấy văn bản quy định ít lắm.
Mình cũng đồng quan điểm với thầy dinhdangquang, bạn vẫn phải thực hiện việc lựa chọn nhà thầu theo đúng trình tự yêu cầu, ở đây gói thầu của bạn được áp dụng hình thức chỉ định thầu. Các công việc của bạn cần phải thực hiện gồm:
1. Căn cứ vào nhiệm vụ khảo sát, thiết kế được duyệt Chủ đầu tư phê duyệt dự toán giá gói thầu (Theo điều 20 Luật Đấu thầu, trước khi đấu thầu dự toán phải được duyệt).
2. Trình phê duyệt Kế hoạch đấu thầu.
3. Thương thảo hoặc chỉ định thầu thông qua HSYC-HSĐX.
4. Ký kết hợp đồng.
 

dutoansu

Thành viên năng động
#6
Bên em thực hiện việc thi tuyển kiến trúc đã chọn được đơn vị trúng tuyển, theo điểm d, khoản 2, Điều 40 của Nghị định 85/2009/NĐ-CP thì bên em được phép chỉ định thầu đơn vị đã trúng tuyển lập dự án và thiết kế xây dựng chứ không phải đấu thầu nữa.
Em băn khoăn là có được trực tiếp ký hợp đồng lập dự án với đơn vị trúng tuyển không? Hay cũng phải lập hồ sơ yêu cầu về việc lập dự án ah?
Em xin nói thêm là nhiệm vụ thiết kế bên em đã được phê duyệt từ trước khi thi tuyển kiến trúc.
Rất mong được các pac trên diễn đàn tư vấn vì em chẳng thấy văn bản nào quy định về việc này cả.
Vẫn nội dung câu hỏi cũ nhưng áp theo tinh thần Luật đấu thầu 43 mới thì sao nhỉ ?