Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Download sách Quản lý (128 cuốn)

DutoanGXD

SmartSoftware
Bài viết
860
Điểm thành tích
93
Lĩnh vực
Công ty tư vấn, Giáo viên, giảng viên
Bửu bối 6Đ trong quản trị doanh nghiệp (0.32 MB), Trên bước đường trở thành nhà lãnh đạo (0.61 MB), Thời cơ trong Kinh doanh (0.32 MB), Quản lý sự thay đổi (0.67 MB), Positive Leadership (0.29 MB)

- Bửu bối 6Đ trong quản trị doanh nghiệp (0.32 MB)

- Trên bước đường trở thành nhà lãnh đạo (0.61 MB)

- Thời cơ trong Kinh doanh (0.32 MB)

- Quản lý sự thay đổi (0.67 MB)

- Positive Leadership (0.29 MB)

- Extraordinary Manager (1.06 MB)

- Extraordinary Manager (1.06 MB

- Anger Management (2.28 MB)

- Linh hồn của sự thay đổi (The Heart of Change) (0.35 MB)

- Nhà quản trị thành công (0.83 MB)

- Hành trình trở thành nhà lãnh đạo (0.86 MB

- Từ tốt đến vĩ đại (3.15 MB)

- Sales management (0.93 MB)

- Sáng tạo + Hoạch định chiến lược để tìm ra cơ hội kinh doanh tuyệt vời (1.5 MB)

- Nhà lãnh đạo trong bạn (1.12 MB)

- Tinh hoa quản trị của Drucker (1.06 MB)

- Bí quyết thành công của nhà lãnh đạo tài năng (0.25 MB)

- Maximum Performance A Practical Guide To Leading And Managing People At Work (1.78 MB)

- ừ Tốt Đến Vĩ Đại - Jim Collins- Phần 3 (0.58 MB)

- Từ Tốt Đến Vĩ Đại - Jim Collins- Phần 2 (0.93 MB)

- Từ Tốt Đến Vĩ Đại - Jim Collins- Phần 1 (0.93 MB)

- Money mastery (1.46 MB)

- Trên bước đường trở thành nhà lãnh đạo - Warren Bennis (0.61 MB)

- Làm đúng việc tốt hơn là làm việc đúng (0.32 MB)

- 12 bí quyết thành công: Những kinh nghiệm của Microsoft (0.32 MB)

- Chiến lược Đại dương xanh theo Philip Kotler và Michael Porter (0.5 MB)

- Bí mật của những tổ chức vĩ đại (0.99 MB)

- 80/20 quy luật vàng của mọi thời đại (0.64 MB)

- Quyền lực mềm, quyền lực cứng và việc lãnh đạo (0.27 MB)

- Các Quyết định Hợp lý (0.19 MB)

- Bảy nguyên tắc trong trao đổi kinh doanh (0.23 MB)

- Ra quyết định thành công(phần 3) (0.98 MB)

- Văn hoá trong kinh doanh (0.4 MB)

- 10 biện pháp mở rộng hoạt động kinh doanh cho các doanh nghiệp nhỏ (0.32 MB

- 6 tác phong lãnh đạo mẫu (0.25 MB)

- 10 lý do hàng đầu có thể dẫn đến sự thất bại của nhà quản lý (0.25 MB)

- 21 nguyên tắc của các triệu phú “tay trắng làm nên” (0.32 MB)

- Quản lý và đổi mới công nghệ (0.16 MB)

- Lãnh đạo và quản lý thay đổi (0.38 MB)

- Môi trường bên ngoài: cơ hội, đe dọa, cạnh tranh trong ngành, và phân tích cạnh tranh (0.52 MB)

- Lãnh đạo doanh nghiệp theo phong cách nào ? (0.32 MB)

- Đường lên đỉnh cao- The way to the top- Donald Trump (0.26 MB)

- Mâu thuẫn trong doanh nghiệp: Làm sao giải quyết? (0.64 MB)

- Làm thế nào tăng thêm sự sáng tạo trong quản lý? (0.32 MB)

- 10 ’’bí mật’’ để trở thành một doanh nhân thành đạt (0.32 MB)

- Ra quyết định thành công (0.15 MB)

- Lựa chọn công nghệ cho doanh nghiệp (0.19 MB)

- Bí quyết lên tới đỉnh cao (0.32 MB)

- Bí quyết thành công của Sony (0.64 MB)

- Ứng dụng Balanced Scorecard vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ (0.83 MB)

- Ra quyết định thành công (phần 1) (0.26 MB)

- Danh sách công việc của lãnh đạo (0.46 MB)

- Khởi nghiệp kinh doanh - Từ A đến Z (0.65 MB)

- Thiết kế và đánh giá công việc (0.96 MB)

- Bí quyết đi trước một bước (0.32 MB)

- Microeconomics for MBAs - The Economic Way of Think for Manager (8.7 MB)

- Developing making decision Skill for Business (1.25 MB)

- Process Management (1.03 MB)

- Để trở thành một nhà quản lý giỏi (0.03 MB)

- Biết vị trí cạnh tranh tương đối của mình (0.29 MB)

- Văn minh làm giàu- nguồn gốc của cải (0.39 MB)

- Lập kế hoạch kinh doanh (3.1 MB)

- 5 ý tưởng kinh doanh ít vốn dành cho các bạn trẻ (0.06 MB)

- Daily Plan (0.9 MB)

- Marketing Management, Millenium Edition (3.12 MB)

- Tâm lý quản lý (1.43 MB)

- Tay trắng làm nên - "The Three Keys To Success" (0.48 MB)

- Kỹ năng lãnh đạo theo tình huống (0.38 MB)

- Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp (0.22 MB)

- Quản trị chiến lược (0.44 MB)

- Binh Pháp Tôn Tử (1.53 MB)

- Organizational Leadership (1.21 MB)

- Master of IT-management : Electronic Declaration SysTem for Issuing Certificate of Origin (6.9 MB)

- Bí quyết lãnh đạo của Collin Powell (0.1 MB)

- Quản lý Dự án (2 MB)

- Lãnh đạo bằng tính cách (0.4 MB)

- Làm thế nào để trở thành Sếp “hiệu quả” hơn? (0.5 MB)

- Bí quyết lãnh đạo của hầu hết các CEO thành công nhất (0.4 MB)

- Leadership Passages: The Personal and Professional Transitions That Make or Break a Leader (1 MB)

- Những cách gầy dựng lòng trung thành của nhân viên (0.2 MB)

- Coaching for Change: Practical Strategies for Transforming Performance (0.7 MB)

- Bridging the Culture Gap: A Practical Guide to International Business Communication (1.7 MB)

- Các khía cạnh của nghệ thuật lãnh đạo (1 MB)

- The Emotionally Intelligent Manager: How to Develop and Use the Four Key Emotional Skills of Leadership (1.1 MB)

- Nghiên cứu tình hình ứng dụng mạng nội bộ trên thế giới năm 2007 (0.6 MB)

- Lãnh đạo dựa trên giá trị - Value-based Leadership (0.4 MB)

- Những phương pháp quản lý dự án (4.8 MB)

- Kỹ thuật quản lý những dự án phức tạp (1.8 MB)

- A Woman’s Guide to Negotiating Five Key Challenges to Leadership Success (0.5 MB)

- The Many Facets of Leadership (1 MB)

- Doanh nhân vĩ đại (0.2 MB)

- Leadership Secrets of the World’s Most Successful CEOs (0.4 MB)

- eBook về Quản trị nhân sự (2.4 MB)

- A Manager’s Guide to Leading Organizational Change (2 MB)

- 5 chức năng của một nhà quản lý (0.2 MB)

- Những câu hỏi đáp trong Quản lý Dự án (5.6 MB)

- Innovation by Design (2.4 MB)

- 10 phút mỗi ngày học về cách lãnh đạo (0.2 MB)

- eBook về Quản lý Dự Án (0.5 MB)

- Quản lý dự án – 10 phút (0.5 MB)

- Giáo trình về Tài chính dành cho nhà quản lý (0.2 MB)

- Tận dụng sức mạnh tập thể (Wisdom Network) (0.2 MB)

- Bí quyết lãnh đạo của Collin Powell (0.1 MB)

- Quản lý nhân sự thời @ (2.5 MB)

- Manager Success (1 MB)

- Nguyên tắc lãnh đạo (2 MB)

- Bí mật về nghệ thuật lãnh đạo của các nhà lãnh đạo đại tài trên thế giới (0.4 MB)

- Unlocking Greatness through Values-Based Leadership (0.4 MB)

- Nhà quản lý 01 phút (The o­ne Minute Manager) (0.4 MB)

- Nhà lãnh đạo của tương lai (0.3 MB)

- Tại sao CEO thất bại? (0.1 MB)

- Siêu lãnh đạo (Super Leadership) (0.1 MB)

- Kỹ năng cần có cho Nhà quản lý Mới (0.1 MB)

- Những bài học lãnh đạo từ Nhà Trắng với Tổng thống Bush (0.3 MB)

- Lãnh đạo Dự án (Project Leadership) (1.4 MB)

- Để trở thành Sếp hiệu quả hơn (0.5 MB)

- Nhà quản lý “thấu tình đạt lý” (1.1 MB)

- Nghệ thuật lãnh đạo: tìm người và cải thiện hiệu suất lao động (0.7 MB)

- 5 chức năng của nhà quản lý (0.2 MB)

- Sổ tay CNNT và Truyền thông cho Doanh nghiệp (1.9 MB)

- Hướng dẫn về nghệ thuật lãnh đạo (Guide to Leadership) (0.2 MB)

- Tài liệu tóm tắt nguyên tắc dành cho Lãnh đạo (0.3 MB)

- Integrated Project Management (1.9 MB)

- Project Management Glossary (0.7 MB)

- Fundamentals of Project Management (0.2 MB)

- Hướng dẫn quản lý dự án (0.4 MB)

- Xóa khoảng cách văn hóa trong doanh nghiệp (1.7 MB)

[DOWN]http://www.mediafire.com/?55rkm753rhmcc#myfiles[/DOWN]
 

Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Khóa học Kỹ sư Quantity Surveyor (Kỹ sư QS GXD) tại Hồ Chí Minh khai giảng
  • 530
  • 4
Thời gian là thứ quý giá nhất trong cuộc đời, có đặc điểm: chỉ trôi 1 chiều, hữu hạn và rất nghiệt ngã. Mỗi phút giây trôi qua chúng ta không cách gì lấy lại được, tiền tỷ cũng ko mua lại được. Ở lớp Kỹ sư QS chúng tôi chia sẻ với bạn thứ quý...
Top Bottom