Dữ liệu .csv đơn giá xây lắp Trạm biến áp theo Công văn số 7606/BCT-NL ngày 05/8/2009. Định mức 6060

Thành viên đã xem (Total:0)

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
#1
Dữ liệu csv đơn giá xây lắp Trạm biến áp ban hành kèm theo Công văn số 7606/BCT-NL ngày 05/8/2009 của Bộ Công thương.
Đơn giá được tính toán dự trên định mức dự toán xây dựng chuyên ngành công tác xây lắp trạm biến áp công bố kèm theo Quyết định số 6060/QĐ-BCT ngày 14/11/2008 của Bộ Công thương.
Dữ liệu do phòng Dữ liệu Công ty CP Giá Xây Dựng tạo dựng và cung cáp, gồm các file:
1. DG7606TBA.csv
2. DM6060TBA.csv
3. GVT7606TBA.csv
4. PLV6060TBA.csv
5. TDVT6060TBA.csv
Các bạn lưu ý:
- Khi lắp giá vật tư với định mức để tính toán toán đơn giá chi tiết và kiểm tra lại thì khớp tuyệt đối với 7606.
- Do mã hiệu định mức, đơn giá bắt đầu với số 0, trong Excel số 0 đầu tiên thường bị tự động cắt đi. Do đó dữ liệu đang tạm dùng ký tự chữ o. VD: bạn tra o1.1011 thay vì 01.1011.

Cơ sở dữ liệu csv đơn giá xây lắp đường dây tải điện ban hành kèm theo Công văn số 7606/BCT-NL ngày 05/8/2009 của Bộ Công thương. (tải ở đây)
 

Attachments

manhhai

Cty TBCDVN
#2
Cho mình hỏi, đơn giá này đã có bản cập nhật mới chưa nhỉ. Liệu áp dụng vào dự toán mới 2014 còn được duyệt không các bác nhỉ
 

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
#3
Cho mình hỏi, đơn giá này đã có bản cập nhật mới chưa nhỉ. Liệu áp dụng vào dự toán mới 2014 còn được duyệt không các bác nhỉ
Hiện nay Bộ Công thương chưa có bản cập nhật mới bạn ạ. Bạn có thể làm theo 1 trong cách sau:
1. Tìm xem Bộ Công thương, ngành điện có hướng dẫn điều chỉnh dự toán không? Trong đó họ sẽ hướng dẫn là nếu dùng đơn giá nói trên thì hệ số điều chỉnh thế nào. Ta đọc và thực hiện theo.
2. Lấy định mức số 6060/QĐ-BCT và 6061/QĐ-BCT tính đơn giá mới (chiết tính đơn giá công trình) và lắp vào dự toán.
Có một vấn đề rất dở là Bộ Công thương không công bố các thông số tính giá ca máy theo danh mục máy có trong QĐ 6060 và 6061. Nên người lập dự toán khá khó khăn khi mong muốn số liệu có căn cứ (do cơ quan có thẩm quyền công bố). Giải pháp: Khi lập dự toán bằng Dự toán GXD ở bảng giá ca máy bạn tra vận dụng các máy theo Thông tư số 06/2010/TT-BXD.
 
Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm Giải phóng mặt bằng GPMB GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Tìm thành viên

Dự thầu GXD