Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Dự phòng trong giá gói thầu

Thành viên đã xem (Total:0)

Capcon

Thành viên rất nhiệt tình
#1
Hiện nay theo Luật Đấu thầu mới thì gói thầu Quy mô nhỏ phải áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói và trong giá gói thầu phải bao gồm các chi phí cho yêu tố rủi do và chi phí trượt giá.
Vậy mình tính toán các yếu tố đó trong giá dự thầu như thế nào? Có quy định nào hướng dẫn thực hiện không?
Nhờ các Bác giúp đỡ :)
 

YaO.Kidnoob

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
#2
Không có quy đinh nào mới cả, vẫn là áp dụng Thông tư số 04/2010.

Tuy nhiên "đòi hỏi người “kỹ sư dự toán” phải hiểu rõ các yêu cầu kỹ thuật, trình tự thi công, địa điểm và thời gian thi công cũng như các yêu cầu liên quan khác của gói thầu, đồng thời phải thực hiện công tác nghiên cứu thị trường trong quá trình lập, phê duyệt dự toán với từng gói thầu cụ thể cho phù hợp."

Bạn đọc thêm ở đây http://muasamcong.vn/danh-muc-tin/detail/xac-dinh-gia-goi-thau-lam-can-cu-xet-duyet-trung-thau