Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

File hồ sơ dự thầu, file hồ sơ hoàn công thanh quyết toán công trình

minhlyhy

Thành viên mới
#1
Tình hình là e được giao làm hồ sơ dự thầu và có khả năng sẽ làm cả hoàn công thanh quyết toán công trinh vốn ngân sách nhà nước, e thì chân trước chân sau mới làm về món này, mong các bác đi trước chia sẻ kinh nghiệm làm cũng như chia sẻ cho e file về hồ sơ dự thầu và hoànhoàn công thanh quyết toán
Email của e là ngduykientb@gmail.com