Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Giá dự thầu cao hơn giá gói thầu được duyệt do dự phòng phí cao

Lusabu

Thành viên nhiều triển vọng
Bài viết
19
Điểm thành tích
3
Thân chào các anh chị, mình có vấn đề này cần được tư vấn
Bên mình vừa mở gói tài chính gói thầu xây lắp, giá gói thầu được duyệt là 200 tỷ bao gồm 20 tỷ dự phòng phí (XL là 170 tỷ và hạng mục chung là 10 tỷ), chỉ có 1 nhà thầu đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật và được mở gói tài chính. Giá nhà thầu dự thầu là 175 tỷ xây lắp, hạng mục chung là 4 tỷ, dự phòng phí là 25 tỷ, tổng giá dự thầu bao gồm dự phòng phí là 204 tỷ đồng, như vậy vượt giá gói thầu được duyệt, tuy nhiên giá không bao gồm dự phòng phí là 179 tỷ < 180 tỷ. Trong trường hợp này nhà thầu đã bỏ giá thầu bao gồm dự phòng phí cao hơn giá gói thầu được duyệt thì xử lý như thế nào, nhờ các anh chị tư vấn dùm mình giúp (Giá gói thầu chỉ là tham khảo)
Cảm ơn các anh chị đồng nghiệp.
 

KieuManhTu

Thành viên BQL Diễn đàn
Bài viết
195
Điểm thành tích
43
Trường hợp nhà thầu đạt kỹ thuật nhưng tài chính vượt giá gói thầu có thể vận dụng Điều 117 Dghị định 63 như sau:

Điều 117: Xử lý tình huống trong đấu thầu:
Khoản 8.
Trường hợp giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của tất cả các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và nằm trong danh sách xếp hạng đều vượt giá gói thầu đã duyệt thì xem xét xử lý theo một trong các cách sau đây:
a) Cho phép các nhà thầu này được chào lại giá dự thầu nếu giá gói thầu đã bao gồm đầy đủ các yếu tố cấu thành chi phí thực hiện gói thầu;
b) Cho phép đồng thời với việc các nhà thầu chào lại giá dự thầu, bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét lại giá gói thầu, nội dung hồ sơ mời thầu đã duyệt, nếu cần thiết.
Theo đó, bạn có thể yêu cầu nhà thầu chào lại giá rồi đánh giá lại.

Tuy nhiên, trong trường hợp ví dụ số liệu cụ thể này, nhà thầu chào giá đã bị lỗi. Cụ thể, theo phụ lục của Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT thì:
Đối với hồ sơ mời thầu gói thầu theo đơn giá cố định:
Trong hồ sơ mời thầu phải ghi rõ tỷ lệ dự phòng cho khối lượng phát sinh (b2%) để nhà thầu làm cơ sở chào thầu. Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chào chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh với giá trị bằng tỷ lệ phần trăm (%) quy định trong hồ sơ mời thầu (b2%) nhân với Chi phí của các hạng mục do nhà thầu chào (A)
Đối với hồ sơ mời thầu gói thầu theo đơn giá điều chỉnh:
Trong hồ sơ mời thầu phải ghi rõ tỷ lệ dự phòng cho khối lượng phát sinh (b2%), tỷ lệ dự phòng trượt giá (b3) để nhà thầu làm cơ sở chào thầu. Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chào chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh, dự phòng trượt giá với giá trị bằng tỷ lệ phần trăm (%) quy định trong hồ sơ mời thầu (b2%, b3%) nhân với Chi phí của các hạng mục do nhà thầu chào (A)
Theo đó, nhà thầu khi chào thầu phải chào tỷ lệ chi phí dự phòng bằng đúng tỷ lệ quy định ở trong hồ sơ mời thầu. Nhưng nhà thầ đã chào cao hơn (cụ thể là 25 tỷ, hơn 10% so với hồ sơ mời thầu tương đương 10%). Do đó có thể hiệu chỉnh số liệu của hồ sơ dự thầu này, khi đó sẽ tiếp tục đánh giá mà không vượt giá gói thầu.

Vài ý kiến để các bạn tham khảo.
 

Lusabu

Thành viên nhiều triển vọng
Bài viết
19
Điểm thành tích
3
Cảm ơn bạn KieuManhTu đã quan tâm và phản hồi ý kiến, mình kiêm tra và thấy cũng hợp lý, tuy nhiên việc 'có thể hiệu chỉnh số liệu của hồ sơ dự thầu này, khi đó sẽ tiếp tục đánh giá mà không vượt giá gói thầu" không có qui định , liệu sau này thanh tra, kiểm toán có bắt lỗi này không vì đây chỉ là nhận định của chủ đầu tư để tiếp tục xét và đề nghị trúng thầu!?
 

doquang.vp

Thành viên nhiều triển vọng
Bài viết
15
Điểm thành tích
1
Thân chào các anh chị, mình có vấn đề này cần được tư vấn
Bên mình vừa mở gói tài chính gói thầu xây lắp, giá gói thầu được duyệt là 200 tỷ bao gồm 20 tỷ dự phòng phí (XL là 170 tỷ và hạng mục chung là 10 tỷ), chỉ có 1 nhà thầu đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật và được mở gói tài chính. Giá nhà thầu dự thầu là 175 tỷ xây lắp, hạng mục chung là 4 tỷ, dự phòng phí là 25 tỷ, tổng giá dự thầu bao gồm dự phòng phí là 204 tỷ đồng, như vậy vượt giá gói thầu được duyệt, tuy nhiên giá không bao gồm dự phòng phí là 179 tỷ < 180 tỷ. Trong trường hợp này nhà thầu đã bỏ giá thầu bao gồm dự phòng phí cao hơn giá gói thầu được duyệt thì xử lý như thế nào, nhờ các anh chị tư vấn dùm mình giúp (Giá gói thầu chỉ là tham khảo)
Cảm ơn các anh chị đồng nghiệp.
Vấn đề bây giờ kiểm tra hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu? Xem giá trị % dự phòng của gói thầu này có trùng nhau không? nếu nhà thầu chào cao hơn thì hiệu chỉnh lại. Thứ nữa hợp đồng này có lẽ là theo đơn giá cố định (hoặc đơn giá điều chỉnh) nên chi phí dự phòng này Chủ đầu tư sẽ quản lý nên cũng không phải là vấn đề quá lớn.
 

Lusabu

Thành viên nhiều triển vọng
Bài viết
19
Điểm thành tích
3
Vấn đề bây giờ kiểm tra hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu? Xem giá trị % dự phòng của gói thầu này có trùng nhau không? nếu nhà thầu chào cao hơn thì hiệu chỉnh lại. Thứ nữa hợp đồng này có lẽ là theo đơn giá cố định (hoặc đơn giá điều chỉnh) nên chi phí dự phòng này Chủ đầu tư sẽ quản lý nên cũng không phải là vấn đề quá lớn.
Cảm ơn bạn đã quan tâm chia sẻ!
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom