Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Giá gói thầu theo phương pháp giá thấp nhất

marcus89

Thành viên mới
Bài viết
1
Điểm thành tích
1
Mình đang dự thầu gói tư vấn khảo sát và lập dự án. Phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ.
Trong HSMT phần đánh giá kỹ thuật có tiêu chí đánh giá năng lực dựa trên các dự án tương tự có giá thực hiện bằng 50% hay 70% giá gói thầu đang xét.
Tuy nhiên gói thầu đang xét dùng phương pháp giá thấp nhất để đánh giá về mặt tài chính, làm sao biết giá gói thầu đang xét là bao nhiêu mà căn cứ.
Vậy cho mình hỏi:
1. Mình hiểu sai về phương pháp giá thấp nhất
2. HSMT có nội dung không hợp lý.
3. Với phương pháp giá thấp nhất làm cách nào Chủ đầu tư kiểm soát giá gói thầu, vì nếu không có hạn mức tối đa thì các bên dự thầu cứ thế bão giá thì làm sao. (Vì giá dự thầu là do các đơn vị dự thầu đề xuất trên cơ sở tính toán lương chuyên gia thực hiện)
 

gioxuong

Thành viên nhiều triển vọng
Bài viết
11
Điểm thành tích
3
Đối với gói thầu tư vấn khảo sát và lập dự án: được coi là gói thầu tư vấn, do đó phương thức áp dụng sẽ là 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ.
Phương thức 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ áp dụng đối với gói thầu:
- Phi tư vấn;
- Mua sắm hàng hóa;
- Xây lắp có quy mô nhỏ
 

longriver28284

Thành viên rất triển vọng
Bài viết
33
Điểm thành tích
33
Mình có một số ý kiến như sau:
1. PHương thức lựa chọn 1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ là đúng quy định rồi.
Phương pháp giá thấp nhất là: "Đối với các hồ sơ dự thầu đã được đánh giá đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá thì căn cứ vào giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch để so sánh, xếp hạng. Các nhà thầu được xếp hạng tương ứng theo giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có). Nhà thầu có giá thấp nhất được xếp thứ nhất".
Giá thấp nhất ở đây là giá thấp nhất trong số các nhà thầu tham gia dự thầu đã đáp ứng tiêu chuẩn về kỹ thuật.
Như vậy là bạn đã hiểu sai về PP giá thấp nhất.
Và điều kiện để trúng thầu là giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) không được cao hơn giá gói thầu được duyệt. Nếu cao hơn thì phải xử lý tình huống.
2. Về tiêu chí đánh giá năng lực dựa trên các dự án tương tự có giá thực hiện bằng 50% hay 70% giá gói thầu đang xét: Nói chung là bạn không cần biết biết giá gói thầu đang xét (nếu biết đc thì càng tốt), bạn cứ đề xuất các hợp đồng tương tự mà bạn có, tất nhiên là lấy những HĐ có giá cao nhất, còn việc xác định 50% hay 70 % là việc của Tổ chuyên gia.
3. Đối với giá dự thầu tư vấn khảo sát, lập dự án thì không chỉ có chi phí chuyên gia như bạn nói, phần khảo sát sẽ có chi phí không tính kiểu chuyên gia.
Còn chuyện bão giá hay không thì không có chuyện đó đâu, như đã nói ở trên giá trúng thầu phải nhỏ hơn giá gói thầu, nếu bạn bão giá thì bạn rớt rồi.
 

VanToanGXD

Thành viên sắp lên hạng là thành viên tuyệt vời
Bài viết
724
Điểm thành tích
93
Mình đang dự thầu gói tư vấn khảo sát và lập dự án. Phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ.
Trong HSMT phần đánh giá kỹ thuật có tiêu chí đánh giá năng lực dựa trên các dự án tương tự có giá thực hiện bằng 50% hay 70% giá gói thầu đang xét.
Tuy nhiên gói thầu đang xét dùng phương pháp giá thấp nhất để đánh giá về mặt tài chính, làm sao biết giá gói thầu đang xét là bao nhiêu mà căn cứ.
Vậy cho mình hỏi:
1. Mình hiểu sai về phương pháp giá thấp nhất
2. HSMT có nội dung không hợp lý.
3. Với phương pháp giá thấp nhất làm cách nào Chủ đầu tư kiểm soát giá gói thầu, vì nếu không có hạn mức tối đa thì các bên dự thầu cứ thế bão giá thì làm sao. (Vì giá dự thầu là do các đơn vị dự thầu đề xuất trên cơ sở tính toán lương chuyên gia thực hiện)
1. Chắc chắn là biết giá gói thầu rồi bạn nhé.
2. Hợp lý
3. Câu 1 là trả lời ý 3 của bạn rồi. Bổ sung thêm là Việt Nam vẫn áp dụng định nghĩa giá gói thầu tức là có giá trần, còn với các gói thầu của nước ngoài thì lại không có giá gói thầu đâu, như vậy thì càng cạnh tranh hơn vì các nhà thầu hoàn toàn chào theo thực tế nhà mình làm được + lợi nhuận mong muốn, chứ không quan tâm giá trần để cố chào thầu nhỏ hơn giá trần 1 chút đấy để tận thu tiền ngân sách.
 

DauThauPro

Thành viên sắp lên hạng Rất năng động
Bài viết
96
Điểm thành tích
18
Hầu hết các Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đều đăng trên muasamcong hết rồi nên bạn chịu khó lên đó tìm sẽ biết được giá gói thầu
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom