Giá rà phá bom mìn

  • Thread starter sonxdcb2007
  • Ngày gửi

Thành viên đã xem (Total:0)

bommin_98

Thành viên nhiều triển vọng
QCVN 01:2012/BQP, QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ RÀ PHÁ BOM MÌN, VẬT NỔ
Quy chuẩn được ban hành kèm theo thông tư 121/2012/TT-BQP ngày 12 tháng 11 năm 2012, quy định chi tiết về định mức dự toán, phương án thi công, các mẫu biểu liên quan ... trong thực hiện gói thầu "rà phá bom mìn".
Mời các bạn tải về tham khảo!
 

Attachments

bommin_98

Thành viên nhiều triển vọng
Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Tìm phần mềm tuyệt vời QLCL GXD GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Tìm thành viên

Dự thầu GXD