Giá rà phá bom mìn

  • Thread starter sonxdcb2007
  • Ngày gửi

Thành viên đã xem (Total:6)

bommin_98

Thành viên nhiều triển vọng
QCVN 01:2012/BQP, QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ RÀ PHÁ BOM MÌN, VẬT NỔ
Quy chuẩn được ban hành kèm theo thông tư 121/2012/TT-BQP ngày 12 tháng 11 năm 2012, quy định chi tiết về định mức dự toán, phương án thi công, các mẫu biểu liên quan ... trong thực hiện gói thầu "rà phá bom mìn".
Mời các bạn tải về tham khảo!
 

Attachments

bommin_98

Thành viên nhiều triển vọng