Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Giá vận chuyển rẻ nhất tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển 2 chiều mới nhất tháng 3 năm 2018.

Thành viên đã xem (Total:2)

thepthainguyen

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
#1
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI MẠNH DŨNG

Trụ sở chính: Phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên

Chi nhánh 1: Phường Giá Thụy, Q. Long Biên, TP. Hà Nội

Chi nhánh 2: Khu 4, thị trấn Đô Lương, tỉnh Nghệ An

Chi nhánh 3: Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại : 0913 843 716 ; FAX: 02083 831 932 E-Mail: vanjtaisatthep@gmail.com

****************************************

GIÁ VẬN CHUYỂN THÁNG 3 NĂM 2018.

GIÁ VẬN CHUYỂN 2 CHIỀU RẺ NHẤT THÁNG 3 NĂM 2018.

(Cập nhật ngày 01 tháng 03 năm 2018)

(Ban hành theo Quyết định: QĐ-VTB-MD / 01-2017)

TT NƠI ĐI – NƠI ĐẾN CHIỀU DÀI - ĐƠN GIÁ (Đồng/tấn)

I- THÁI NGUYÊN ĐI CÁC TỈNH VÀ NGƯỢC LẠI

1. Thái Nguyên đi Hà Nội. Hà Nội đi Thái Nguyên. 81 (Km) 108.000

2. Thái Nguyên đi Lào Cai. Lào Cai đi Hà Nội. 289 (Km) 260.000

3. Thái Nguyên đi Yên Bái . Yên Bái đi Thái Nguyên. 234 (Km) 210.000

4. Thái Nguyên đi Bắc Ninh. Băc Ninh đi Thái Nguyên. 63 (Km) 118.000

5. Thái Nguyên đi Bắc Giang. Bắc Giang đi Thái Nguyên. 65 (Km) 115.000

6. Thái Nguyên đi Vĩnh Phúc. Vĩnh Phúc đi Thái Nguyên. 75 (Km) 125.000

7. Thái Nguyên đi Bắc Cạn. Bắc Cạn đi Thái Nguyên. 87 (Km) 130.000

8. Thái Nguyên đi Tuyên Quang. Tuyên Quang đi Thái Nguyên 83 (Km) 150.000

9. Thái Nguyên đi Hải Dương. Hải Dương đi Thái Nguyên. 115 (Km) 140.000

10. Thái Nguyên đi Phú Thọ. Phú Thọ đi Thái Nguyên. 120 (Km) 155.000

11. Thái Nguyên đi Lạng Sơn. Lạng Sơn đi Thái Nguyên. 145 (Km) 370.000

12. Thái Nguyên đi Hải Phòng. Hải Phòng đi Thái Nguyên. 158 (Km) 175.000

13. Thái Nguyên đi Cao Bằng. Cao Bằng đi Thái Nguyên. 205 (Km) 370.000

14. Thái Nguyên đi Hà Giang. Hà Giang đi Thái Nguyên. 370 (Km) 480.000

15. Thái Nguyên đi Quảng Ninh. Quảng Ninh đi Thái Nguyên. 207 (Km) 240.000

16. Thái Nguyên đi Sơn La. Sơn La đi Thái Nguyên. 332 (Km) 540.000

17. Thái Nguyên đi Lai Châu. Lai Châu đi Thái Nguyên. 396 (Km) 610.000

18. Thái Nguyên đi Điện Biên. Điện Biên đi Thái Nguyên 527(Km) 720.000

19. Thái Nguyên đi Hà Nam. Hà Nam đi Thái Nguyên. 129(Km) 185.000

20. Thái Nguyên đi Nam Định. Nam Định đi Thái Nguyên 155(Km) 190.000

21. Thái Nguyên đi Thái Bình. Thái Bình đi Thái Nguyên 175(Km) 195.000

22. Thái Nguyên đi Ninh Bình. Ninh Bình đi Thái Nguyên. 165(Km) 195.000

23. Thái Nguyên đi Thanh Hóa. Thanh Hóa đi Thái Nguyên 231(Km) 230.000

24. Thái Nguyên đi Nghệ An. Nghệ An đi Thái Nguyên 370(Km) 280.000

25. Thái Nguyên đi Hà Tĩnh. Hà Tĩnh đi Thái Nguyên 422(Km) 365.000

26. Thái Nguyên đi Quảng Bình. Quảng Bình đi Thái Nguyên. 574(Km) 480.000

27. Thái Nguyên đi Quảng Trị. Quảng Trị đi Thái Nguyên 684(Km) 590.000

28. Thái Nguyên đi Đà Nẵng. Đà Nẵng đi Thái Nguyên. 839(Km) 720.000

29. Thái Nguyên đi Sài Gòn. Sài Gòn đi Thái Nguyên. 1554(Km) 1.180.000

30. Thái Nguyên đi Vũng Tàu. Vũng Tàu đi Thái Nguyên. 1747(Km) 1.300.000

II- HÀ NỘI ĐI CÁC TỈNH VÀ NGƯỢC LẠI

1. Hà Nội đi Nghệ An. Nghệ An đi Hà Nội. 299(Km) 195.000

2. Hà Nội đi Hà Tĩnh. Hà Tĩnh đi Hà Nội. 351(Km) 295.000

3. Hà Nội đi Quảng Bình. Quảng Bình đi hà Nội. 503(Km) 500.000

4. Hà Nội đi Quảng Trị. Quảng Trị đi Hà Nội. 600(Km) 550.000

5. Hà Nội đi Huế. Huế đi Hà Nội. 669(Km) 600.000

6. Hà Nội đi Đà Nẵng. Đà Nẵng đi Hà Nội. 768(Km) 650.000

7. Hà Nội đi Quảng Nam. Quảng Nam đi Hà Nội. 831(Km) 690.000

8. Hà Nội đi Quảng Ngãi. Quảng Ngãi đi Hà Nội. 898(Km) 750.000

9. Hà Nội đi Con Tum. Con Tum đi Hà Nội. 1050(Km) 860.000

10. Hà Nội đi Bình Định. Bình Định đi Hà Nội. 1073(Km) 870.000

11. Hà Nội đi Gia Lai. Gia Lai đi Hà Nội. 1097(Km) 980.000

12. Hà Nội đi Đắk Lawsk. Đắk Lawsk đi Hà Nội. 1277(Km) 1.150.000

13. Hà Nội đi Đắk Nông. Đắk Nông đi Hà Nội. 1401(Km) 1.350.000

14. Hà Nội đi Khánh Hòa. Khánh Hòa đi Hà Nội. 1294(Km) 1.190.000

15. Hà Nội đi Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh đi Hà Nội. 1438(Km) 1.190.000

16. Hà Nội đi Bình Dương. Bình Dương đi Hà Nội. 1432(Km) 1.190.000

17. Hà Nội đi Đồng Nai. Đồng Nai đi Hà Nội. 1602(Km) 1.300.000

18. Hà Nội đi Vũng Tàu. Vũng Tàu đi Hà Nội. 1676(Km) 1.350.000

III – HẢI PHÒNG ĐI CÁC TỈNH VÀ NGƯỢC LẠI

1. Hải Phòng đi Nghệ An. Nghệ An đi Hải Phòng. 360(Km) 290.000

2. Hải Phòng đi Hà Tĩnh. Hà Tĩnh đi Hải Phòng. 412(Km) 370.000

3. Hải Phòng đi Sài Gòn. Sài Gòn đi Hải Phòng. 1544(Km) 1.290.000

4- Hải Phòng đi Bình Dương. Bình Dương đi Hải Phòng. 1493(Km) 1.150.000

IV- HƯNG YÊN ĐI CÁC TỈNH VÀ NGƯỢC LẠI

1. Hưng Yên đi Hà Nội. Hà Nội đi Hưng Yên. 63.1(Km) 100.000

2. Hưng Yên đi Thanh Hóa. Thanh Hóa đi Hưng Yên. 128(Km) 195.000

3. Hưng Yên đi Nghệ An. Nghệ An đi Hưng Yên. 267(Km) 220.000

4. Hưng Yên đi Hà Tĩnh. Hà Tĩnh đi Hưng Yên. 319(Km) 260.000

5. Hưng Yên đi Lào Cai. Lào Cai đi Hưng Yên. 336(Km) 330.000

6. Hưng Yên đi Yên Bái. Yên Bái đi Hưng Yên. 211(Km) 290.000

7. Hưng Yên đi Lai Châu. Lai Châu đi Hưng Yên. 546(Km) 590.000

8. Hưng Yên đi Sơn La. Sơn La đi Hưng Yên. 312(Km) 420.000

9. Hưng Yên đi Lạng Sơn. Lạng Sơn đi Hưng Yên. 195(Km) 200.000

10. Hưng Yên đi Cao Bằng. Cao Bằng đi Hưng Yên. 319(Km) 320.000

11. Hưng Yên đi Tuyên Quang. Tuyên Quang đi Hưn Yên. 203(Km) 200.000

12. Hưng Yên đi Bắc Cạn. Bắc Cạn đi Hưng Yên. 202(Km) 210.000

13. Hưng Yên đi Phú Thọ. Phú Thọ đi Hưng Yên. 152(Km) 150.000

14. Hưng Yên đi Vĩnh Phúc. Vĩnh Phúc đi Hưng Yên. 106(Km) 100.000

15. Hưng Yên đi Hải Phòng. Hải Phòng đi Hưng Yên 74.2(Km) 90.000

16. Hưng Yên đi Quảng Ninh. Quảng Ninh đi Hưng Yên 150(Km) 160.000

Ghi chú:

1- Đơn giá vận chuyển trên có hiệu lực từ ngày 01/03/2018. Hết hiệu lực khi thay đổi giá mới.

2- Bảng giá vận chuyển áp dụng cho hàng hóa có trọng tải 30 tấn trở lên, chưa bao gồm thuế.

3- Giá và chỉ tiêu thời gian áp dụng cho các địa điểm nhận hàng là trung tâm hành chính.

4- Đối với hàng hóa cần hạ tải, cước hạ tùy địa điểm, địa hình mà giá cước có khác nhau.

5- Hàng hóa cồng kềnh được quy đổi (Dài x Rộng x Cao)/2000.

6- Liên hệ : Mr. Dũng (Điện thoại: 0913 843 716) – E-Mail: vantaisatthep@gmail.com

Ngày 01/03/2018

CÔNG TY TNHHVT MẠNH DŨNG
Tag: Địa điểm thuê xe ô tô vận chuyển sắt thép năm 2018 tại Hà Nội, tại Thái Nguyên, tại Bắc Ninh, tại Bắc Giang, tại Hải Phòng, tại Hưng Yên, tại Hải Dương, tại Bà Rịa Vũng Tàu, tại Bắc Cạn, tại Bình Định, tại Bình Dương, tại Bình Phước, tại Cao Bằng, tại Đắk Lắk, tại Đắk Nông, tại Điện Biên, tại Gia Lai, tại Hà Giang, tại Hà Nam, tại Hà Tĩnh, tại Hải Dương, tại Hòa Bình, tại Hưng Yên, tại Lai Châu, tại Lạng Sơn, tại Lào Cai, tại Nam Định, tại Nghệ An, tại Ninh Bình, tại Phú Thọ, tại Quảng Bình, tại Quảng nam, tại Quảng Ngãi, tại Quảng Ninh, tại Quảng Trị, tại Sơn La, tại Tây Ninh, tại Thái Bình, tại Thanh Hóa, tại Thừa Thiên Huế, tại Tuyên Quang, tại Vĩnh Phúc, tại Yên Bái, tại Cần Thơ, tại Cao Bằng, tại Lạng Sơn, tại Tuyên Quang, tại Bắc Cạn, tại Vĩnh Phúc, tại Phú Thọ tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển tháng 3 năm 2018 đi tại Hà Nội, tại Thái Nguyên, tại Bắc Ninh, tại Bắc Giang, tại Hải Phòng, tại Hưng Yên, tại Hải Dương, tại Bà Rịa Vũng Tàu, tại Bắc Cạn, tại Bình Định, tại Bình Dương, tại Bình Phước, tại Cao Bằng, tại Đắk Lắk, tại Đắk Nông, tại Điện Biên, tại Gia Lai, tại Hà Giang, tại Hà Nam, tại Hà Tĩnh, tại Hải Dương, tại Hòa Bình, tại Hưng Yên, tại Lai Châu, tại Lạng Sơn, tại Lào Cai, tại Nam Định, tại Nghệ An, tại Ninh Bình, tại Phú Thọ, tại Quảng Bình, tại Quảng nam, tại Quảng Ngãi, tại Quảng Ninh, tại Quảng Trị, tại Sơn La, tại Tây Ninh, tại Thái Bình, tại Thanh Hóa, tại Thừa Thiên Huế, tại Tuyên Quang, tại Vĩnh Phúc, tại Yên Bái, tại Cần Thơ, tại Cao Bằng, tại Lạng Sơn, tại Tuyên Quang, tại Bắc Cạn, tại Vĩnh Phúc, tại Phú Thọ. Giá vận chuyển rẻ nhất tháng 3 năm 2018 tại Hà Nội, tại Thái Nguyên, tại Bắc Ninh, tại Bắc Giang, tại Hải Phòng, tại Hưng Yên, tại Hải Dương, tại Bà Rịa Vũng Tàu, tại Bắc Cạn, tại Bình Định, tại Bình Dương, tại Bình Phước, tại Cao Bằng, tại Đắk Lắk, tại Đắk Nông, tại Điện Biên, tại Gia Lai, tại Hà Giang, tại Hà Nam, tại Hà Tĩnh, tại Hải Dương, tại Hòa Bình, tại Hưng Yên, tại Lai Châu, tại Lạng Sơn, tại Lào Cai, tại Nam Định, tại Nghệ An, tại Ninh Bình, tại Phú Thọ, tại Quảng Bình, tại Quảng nam, tại Quảng Ngãi, tại Quảng Ninh, tại Quảng Trị, tại Sơn La, tại Tây Ninh, tại Thái Bình, tại Thanh Hóa, tại Thừa Thiên Huế, tại Tuyên Quang, tại Vĩnh Phúc, tại Yên Bái, tại Cần Thơ, tại Cao Bằng, tại Lạng Sơn, tại Tuyên Quang, tại Bắc Cạn, tại Vĩnh Phúc, tại Phú Thọ. Đơn giá vận chuyển 3 chiều giá rể nhất tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển rẻ nhất tháng 3 năm 2018. Giá vận tải rẻ nhất tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển hai chiều tháng 3 năm 2018. Giá vận tải hai chiều hai chiều tháng 3 năm 2018. GIÁ VẬN CHUYỂN SẮT THÉP VỀ THÀNH PHỐ THÁNG 3 NĂM 2018. GIÁ VẬN CHUYỂN SẮT RẺ NHẤT THÁNG 3 NĂM 2018. GIÁ VẬN CHUYỂN THÉP RẺ NHẤT THÁNG 3 NĂM 2018. Địa chỉ thuê xe ô tô tháng 3 năm 2018 tại Hà Nội, tại Thái Nguyên, tại Bắc Ninh, tại Bắc Giang, tại Hải Phòng, tại Hưng Yên, tại Hải Dương, tại Bà Rịa Vũng Tàu, tại Bắc Cạn, tại Bình Định, tại Bình Dương, tại Bình Phước, tại Cao Bằng, tại Đắk Lắk, tại Đắk Nông, tại Điện Biên, tại Gia Lai, tại Hà Giang, tại Hà Nam, tại Hà Tĩnh, tại Hải Dương, tại Hòa Bình, tại Hưng Yên, tại Lai Châu, tại Lạng Sơn, tại Lào Cai, tại Nam Định, tại Nghệ An, tại Ninh Bình, tại Phú Thọ, tại Quảng Bình, tại Quảng nam, tại Quảng Ngãi, tại Quảng Ninh, tại Quảng Trị, tại Sơn La, tại Tây Ninh, tại Thái Bình, tại Thanh Hóa, tại Thừa Thiên Huế, tại Tuyên Quang, tại Vĩnh Phúc, tại Yên Bái, tại Cần Thơ, tại Cao Bằng, tại Lạng Sơn, tại Tuyên Quang, tại Bắc Cạn, tại Vĩnh Phúc, tại Phú Thọ năm 2018. Địa điểm công ty vận tải tại Hà Nội, tại Thái Nguyên, tại Bắc Ninh, tại Bắc Giang, tại Hải Phòng, tại Hưng Yên, tại Hải Dương, tại Bà Rịa Vũng Tàu, tại Bắc Cạn, tại Bình Định, tại Bình Dương, tại Bình Phước, tại Cao Bằng, tại Đắk Lắk, tại Đắk Nông, tại Điện Biên, tại Gia Lai, tại Hà Giang, tại Hà Nam, tại Hà Tĩnh, tại Hải Dương, tại Hòa Bình, tại Hưng Yên, tại Lai Châu, tại Lạng Sơn, tại Lào Cai, tại Nam Định, tại Nghệ An, tại Ninh Bình, tại Phú Thọ, tại Quảng Bình, tại Quảng nam, tại Quảng Ngãi, tại Quảng Ninh, tại Quảng Trị, tại Sơn La, tại Tây Ninh, tại Thái Bình, tại Thanh Hóa, tại Thừa Thiên Huế, tại Tuyên Quang, tại Vĩnh Phúc, tại Yên Bái, tại Cần Thơ, tại Cao Bằng, tại Lạng Sơn, tại Tuyên Quang, tại Bắc Cạn, tại Vĩnh Phúc, tại Phú Thọ năm 2018. ĐỊa điểm doing nghiệp vận tải tại Hà Nội, tại Thái Nguyên, tại Bắc Ninh, tại Bắc Giang, tại Hải Phòng, tại Hưng Yên, tại Hải Dương, tại Bà Rịa Vũng Tàu, tại Bắc Cạn, tại Bình Định, tại Bình Dương, tại Bình Phước, tại Cao Bằng, tại Đắk Lắk, tại Đắk Nông, tại Điện Biên, tại Gia Lai, tại Hà Giang, tại Hà Nam, tại Hà Tĩnh, tại Hải Dương, tại Hòa Bình, tại Hưng Yên, tại Lai Châu, tại Lạng Sơn, tại Lào Cai, tại Nam Định, tại Nghệ An, tại Ninh Bình, tại Phú Thọ, tại Quảng Bình, tại Quảng nam, tại Quảng Ngãi, tại Quảng Ninh, tại Quảng Trị, tại Sơn La, tại Tây Ninh, tại Thái Bình, tại Thanh Hóa, tại Thừa Thiên Huế, tại Tuyên Quang, tại Vĩnh Phúc, tại Yên Bái, tại Cần Thơ, tại Cao Bằng, tại Lạng Sơn, tại Tuyên Quang, tại Bắc Cạn, tại Vĩnh Phúc, tại Phú Thọ tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Hà Nội đi Thái Nguyên tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Lào Cai đi Thái Nguyên tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Thái Nguyên đi Lào Cai tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Thái Nguyên đi Yên Bái tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Thái Nguyên đi Bắc Ninh tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển tháng 3 Thái Nguyên đi Bắc Giang tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Thái Nguyên đi Vĩnh Phúc tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Thái Nguyên đi Bắc Cạn tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Thái Nguyên đi Tuyên Quang tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Thái Nguyên đi Hải Dương tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Thái Nguyên đi Phú Thọ tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Thái Nguyên đi Lạng Sơn tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Thái Nguyên đi Hải Phòng tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Thái Nguyên đi Cao Bằng tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Thái Nguyên đi Hà Giang tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Thái Nguyên đi Quảng Ninh tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Thái Nguyên đi Sơn La tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyên Thái Nguyên đi Lai Châu tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Thái Nguyên đi Điện Biên tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Thái Nguyên đi Hà Nam tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Thái Nguyên đi Nam Định tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Thái Nguyên đi Ninh Bình tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Thái Nguyên đi Thái Bình tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Thái Nguyên đi Thanh Hóa tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Thái Nguyên đi Nghệ An tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Thái Nguyên đi Hà Tĩnh tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Thái Nguyên đi Quảng Bình tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Thái Nguyên đi Quảng Trị tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Thái Nguyên đi Huế tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Thái Nguyên đi Đà Nẵng tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Thái Nguyên đi Quảng Nam tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Thái Nguyên đi Sài Gòn tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Thái Nguyên đi thành phố Hồ Chí Minh tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Thái Nguyên đi Bà Rịa Vũng Tàu tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Thái Nguyên đi Quảng Nam tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Thái Nguyên đi Quảng Ngãi tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Thái Nguyên đi Con Tum tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Thái Nguyên đi Bình Định tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Thái Nguyên đi Gia Lai tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Thái Nguyên đi Đắk Lắk tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Thái Nguyên đi Đắk Nông tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Thái Nguyên đi Khánh Hòa tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Thái Nguyên đi Bình Dương tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Thái Nguyên đi Đồng Nai tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Hà Nội đi Thanh Hóa tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Hà Nội đi Thanh Hóa tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Hà Nội đi Nghệ An tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Nghệ An đi Hà Nội tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Hà Nội đi Hà Tĩnh tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Hà Tĩnh đi Hà Nội tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Hà Nội đi Quảng Bình tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Hà Nội đi Quảng Trị tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Hà Nội đi Huế tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Hà Nội đi Đà Nẵng tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Hà Nội đi Quảng Nam tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Hà Nội đi Quảng Ngãi tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Hà Nội đi Hồ Chí Minh tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Hà Nội đi Sài Gòn tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Hà Nội đi Thành Phố tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Hà Nội đi Vũng Tàu tháng 3 năm 2018. GIá vận chuyển Hà Nội đi bình Dương tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Hà Nội đi Lào Cai tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Hà Nội đi Yên Bái tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Hải Phòng đi Nghệ An tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Hải Phòng đi Hà Tĩnh tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Hải Phòng đi Thanh Hóa tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Hải Phòng đi Nghệ An tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Hải Phòng đi Sài Gòn tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Hải Phòng đi Hà Tĩnh tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Hải Phòng đi Sài Gòn tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Hải Phòng đi Bình Dương tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Hưng Yên đi Hà Nội tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Hưng Yên đi Thanh Hóa tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Hưng Yên đi Nghệ An tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Hưng Yên đi Hà Tĩnh tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Hưng Yên đi Lào Cai tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Hưng Yên đi Yên Bái tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Hưng Yên đi Lai Châu tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Hưng Yên đi Sơn La tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Hưng Yên đi Điện Biên tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Hưng Yên đi Lạng Sơn tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Hưng Yên đi Cao Bằng tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Hưng Yên đi Tuyên Quang tháng 3 năm 2018. Giá vạn chuyển Hưng Yên đi Bắc Cạn tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Hưng Yên đi Phú Thọ tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Hưng Yên đi Vĩnh Phúc tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Hưng Yên đi Hải Phòng tháng 3 năm 2018. Giá vận chuyển Hưng Yên đi Quảng Ninh, tại Cao Bằng, tại Lạng Sơn, tại Tuyên Quang, tại Bắc Cạn, tại Vĩnh Phúc, tại Phú Thọ tháng 3 năm 2018.

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI CÔNG TY CHÚNG TÔI ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT: Mr.Dũng 0913 843 716 – E-Mail: vanchuyensatthep@gmail.com)
***************************************************************************************************************************************