Giảm giá gói thầu

Thành viên đã xem (Total:0)

thanhle82

Thành viên sắp lên hạng rất nhiệt tình
#1
Mình có tình huống như sau:
- Khi Chủ đầu tư phê duyệt dự toán gói thầu theo lương nhân công 2.000.000 đ/tháng. Sau đó có văn bản của tỉnh áp dụng mức lương 1.550.000 đ/tháng.
- Khi kiểm toán nhà nước vào giảm trừ đơn giá nhân công theo lương 1.550.000 đ/tháng. Có đơn giá chi tiết cho từng hạng mục của Hợp đồng.
- Chủ đầu tư có cần phê duyệt lại dự toán để ký lại Phụ lục hợp đồng hay chỉ cần căn cứ vào báo cáo kiểm toán để ký phụ lục hợp đồng mà không cần phê duyệt lại dự toán
 
Chỉnh sửa cuối:
Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm Giải phóng mặt bằng GPMB GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Tìm thành viên

Dự thầu GXD