Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Giáo trình ngôn ngữ lập trình C của Aptech

ngoimongnho

Thành viên mới
Bài viết
3
Điểm thành tích
1
Lĩnh vực
Lập trình C là một môn học đòi hỏi sự tìm tòi và siêng năng của các bạn. Bài viết này mình xin giới thiệu một trong những giáo trình lập trình C cơ bản các bạn cần đọc để học tốt môn này là giáo trình ngôn ngữ lập trình C của Aptech.
Giáo trình ngôn ngữ lập trình C của Aptech là một giáo trình hay, được trình bày rất khoa học và chuyên sâu, bao gồm 16 bài học:

BÀI 1 : NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH & PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH
- Ngôn ngữ lập trình (Programming Language)
- Các bước lập trình
- Kỹ thuật lập trình


BÀI 2 : LÀM QUEN LẬP TRÌNH C QUA CÁC VÍ DỤ ĐƠN GIẢN
- Khởi động và thoát BorlandC
- Các ví dụ đơn giản

BÀI 3 : CÁC THÀNH PHẦN TRONG NGÔN NGỮ C
- Từ khóa
- Tên
- Kiểu dữ liệu
- Ghi chú
- Khai báo biến

BÀI 4 : NHẬP / XUẤT DỮ LIỆU
- Hàm printf
- Hàm scanf
BÀI 5 : CẤU TRÚC RẼ NHÁNH CÓ ĐIỀU KIỆN
- Lệnh và khối lệnh
- Lệnh if
- Lệnh switch
BÀI 6 : CẤU TRÚC VÒNG LẶP
- Lệnh for
- Lệnh break
- Lệnh continue
- Lệnh while
- Lệnh do…while
- Vòng lặp lồng nhau
- So sánh sự khác nhau của các vòng lặp
BÀI 7 : HÀM
- Các ví dụ về hàm
- Tham số dạng tham biến và tham trị
- Sử dụng biến toàn cục
- Dùng dẫn hướng #define
BÀI 8 : MẢNG VÀ CHUỖI
- Mảng
- Chuỗi
BÀI 9 : CON TRỎ
- Con trỏ?
- Khái báo biến con trỏ
- Truyền địa chỉ sang hàm
- Con trỏ và mảng
- Con trỏ trỏ đến mảng trong hàm
- Con trỏ và chuỗi
- Khởi tạo mảng con trỏ trỏ đến chuỗi
- Xử lý con trỏ trỏ đến chuỗi
- Con trỏ trỏ đến con trỏ
BÀI 10 : CÁC KIỂU DỮ LIỆU TỰ TẠO
- Structure
- Enum
BÀI 11 : TẬP TIN
- Ví dụ ghi, đọc số nguyên
- Ghi, đọc mảng
- Ghi, đọc structure
- Các mode khác để mở tập tin
- Một số hàm thao tác trên file khác
BÀI 12 : ĐỆ QUY
BÀI 13 : TRÌNH SOẠN THẢO CỦA BORLAND C
- Mở tập tin soạn thảo mới
- Lưu tập tin
- Mở tập tin
- Các phím, tổ hợp phím thường dùng
- Ghi một khối ra đĩa
- Chèn nội dung file từ đĩa vào vị trí con trỏ
- Tìm kiếm văn bản trong nội dung soạn thảo
- Tìm và thay thế văn bản trong nội dung soạn thảo
- Sửa lỗi cú pháp
- Chạy từng bước
- Sử dụng Help (Giúp đỡ)
BÀI 14 : CÁC HỆ ĐẾM
- Khái niệm
- Quy tắc
- Chuyển đổi giữa các hệ
BÀI 15 : BIỂU THỨC VÀ PHÉP TOÁN
- Biểu thức
- Phép toán
BÀI 16 : MỘT SỐ HÀM CHUẨN THƯỜNG DÙNG
- Các hàm chuyển đổi dữ liệu
- Các hàm xử lý chuỗi ký tự
- Các hàm toán học
- Các hàm xử lý file

Với giáo trình ngôn ngữ lập trình C của Aptech mình vừa đưa ra, hy vọng nó là tài liệu quý cho các bạn học để có thể làm tốt và tối ưu hơn khi lập trình.

Và đây là link download giáo trình ngôn ngữ lập trình C của Aptech:

http://www.mediafire.com/?cc765ypujy97f8v


 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Hướng dẫn ghi nhật ký và quản lý nhật ký thi công
  • 21.112
  • 4
Hướng dẫn ghi nhật ký và quản lý nhật ký thi công ứng dụng phần mềm Quản lý chất lượng GXD I. CÁC NỘI DUNG CHÍNH TRONG BÀI Tư duy và quy trình là quan trọng. Tôi sẽ trình bày với bạn các nội dung để lập nhật ký thi công, theo 1 tư duy và quy...
Top Bottom