Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả phần mềm Lập giá dự thầu GXD

Thành viên đã xem (Total:0)

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
#1
Ngày 08/04/2011 Cục bản quyền tác giả đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả phần mềm Lập giá dự thầu GXD. Ngày 09/04/2011 Cục bản quyền tác giả cũng cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả phần mềm Dự toán GXD (xem tại đây).