Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả phần mềm Lập giá dự thầu GXD

Thành viên đã xem (Total:0)

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
#1
Ngày 08/04/2011 Cục bản quyền tác giả đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả phần mềm Lập giá dự thầu GXD. Ngày 09/04/2011 Cục bản quyền tác giả cũng cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả phần mềm Dự toán GXD (xem tại đây).