Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Giúp em hệ số điều chỉnh ca máy!

vietcanhxd

Thành viên nhiều triển vọng
Bài viết
18
Điểm thành tích
1
Hiện em đang làm quyết toán gói thầu! trong HSDT hệ số ca máy điều chỉnh ca máy là 1.14 (TT05/2009) đến nay quyết toán em làm theo hướng dẫn điều chỉnh của tỉnh Nghệ An số 1204 thì hệ số điều chỉnh ca máy là 1,0494 như vây là em lỗ à. các bác xem giúp em với!
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom