Hệ số nhân công?

Thành viên đã xem (Total:0)

toilatoik1

Thành viên có triển vọng
#1
Cháu mới làm dự toán đang nghiên cứu hs của chủ đầu tư mà gặp phải hệ số nhân công phức tạp quá:
Nhân công: NCĐG(1+0,7/3,709)*0,9*2.154
Công trình về điện thi công ở bản Cải A, huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La
Các chú có kinh nghiệm giảng giải hộ cháu với.
Cháu xin cám ơn ạ!