Hồ sơ quản lý chất và thanh quyết toán

Thành viên đã xem (Total:0)

ks02

Thành viên có triển vọng
#1
Em xin mọi người danh sach các đầu mục hồ sơ quản lý chất lượng gồm những phần nào?
vidu:
1. Hợp đồng
2. Quyết định thành lập ban chi huy
3. quyết định trúng thầu
4. co-cq
5. biển bản nghiệm thu
6. hoàn công.
.....
Hồ sơ thanh toán mang ra kho bạc gồm.
1. quyết định trúng thầu
2. Hợp đồng.
3. Hồ sơ chất lượng
..........
Nhờ mọi người cho em xin 1 cái list đầy đủ để làm viêc với ah
em cảm ơn