Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Hãy cùng xem một vài câu nói ý nghĩa của Aya Kito trong "1 lít nước mắt"

saielight

Thành viên cực kỳ nhiệt tình
Bài viết
392
Điểm thành tích
16
"1 lít nước mắt" - "One litre of tears" là bộ phim truyền hình Nhật có nội dung gây xúc động với người xem. Những câu nói ý nghĩa trong phim đều khiến người xem suy ngẫm về cuộc sống và bản thân.

1. “I want to be like the air. The good-hearted person whose kindness overflows and people realize how important she was to them, once she is gone. I want to be that kind of person.”

Xem thêm: get used to

"Mình muốn được như không khí. Một con người tốt bụng đầy lòng trắc ẩn và một khi cô ấy biến mất, mọi người mới nhận ra cô ấy quan trọng với họ đến nhường nào. Mình muốn trở thành một người như vậy."

2. “I really don’t want to say things such as ‘I want to go back as how things were before.’ I recognize how I am right now, and I will continue to live on.”

"Mình không muốn nói những điều như 'Tôi muốn quay lại như trước đây.' Mình biết hiện tại mình như thế nào và mình sẽ tiếp tục sống."

3. “Death is not fearful. What's fearful is giving up.”

"Cái chết không đáng sợ. Điều đáng sợ nhất là bỏ cuộc."

4. “I put my hand on my chest. I can feel my heart beating. My heart is working. I'm pleased. I'm still alive.”

"Mình đặt tay lên ngực. Mình có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập. Trái tim mình đang hoạt động. Mình hài lòng với điều đó. Mình vẫn còn sống."

5. “Suffer and suffer through, and there’s a rainbow colored happiness waiting on the other side. Do not rush it; do not be greedy. Don’t give up, because everybody takes a step at a time. It didn’t matter how insignificant, but I wanted to be useful to others.”

"Đau khổ và đau khổ qua đi, và ở phía bên kia đang có một cầu vồng mang màu hạnh phúc chờ đợi tôi. Đừng vội vàng; đừng tham lam. Đừng bỏ cuộc bởi vì mọi người đều tiến một bước tại một thời điểm nào đó. Dù việc đó không quan trọng nhưng tôi muốn trở nên có ích cho người khác."

6. “Live on. Live on forever.”

"Tiếp tục sống. Tiếp tục sống mãi mãi."

7. “Without hurrying, let’s challenge many things, or be absorbed in doing something. Doing silly things together won’t be such a bad idea, I think, because we all still have plenty of time from now.”

"Không vội vã, chúng ta hãy thử thách nhiều điều hoặc học làm một điều gì đó. Cùng nhau làm những việc ngốc ngếch sẽ không phải là một ý kiến tồi, mình nghĩ vậy, bởi vì từ bây giờ chúng ta đều vẫn còn rất nhiều thời gian."

8. “What’s wrong with falling down when you can always stand up?”

"Ngã xuống thì có gì sai khi bạn luôn có thể đứng dậy?"

Xem thêm: kinh nghiệm thi toeic

9. “If you feel frustrated, do something about it!”

"Nếu bạn cảm thấy thất vọng, hãy làm điều gì về nó đi!"

10. “People shouldn't dwell on the past. It’s enough to try your best in all that you’re doing now.”

"Mọi người không nên sống trong quá khứ. Cố gắng hết sức mình vào những việc bạn đang làm hiện tại là đủ rồi."

"Mọi người không nên sống trong quá khứ..." (Nguồn: pinterest)

11. "I wont be impatient

I wont be greedy

I wont give up

Because everyone takes things step by step."

"Mình sẽ kiên nhẫn

Mình sẽ không tham lam

Mình sẽ không bỏ cuộc

Bởi vì mọi người đều làm mọi thứ từng bước một."

12. "My life is like a blossoming flower. From the start of my youth, I want to have no regrets and treasure it."

"Cuộc sống của mình như một bông hoa đang nở. Từ lúc bắt đầu của tuổi trẻ, mình muốn trân trọng nó và không có bất cứ nuối tiếc gì."

13. "The tough times are when a human is growing. If I can overcome this, a beautiful morning will be waiting for me."

"Khoảng thời gian khó khăn nhất là khi một người đang trưởng thành. Nếu mình có thể vượt qua thời gian này, một buổi sáng đẹp rạng rỡ sẽ chờ mình."

14. "Time will continue to move even if I break all the clocks in the world."

"Thời gian vẫn sẽ không dùng lại dẫu cho tôi có đập vỡ tất cả đồng hồ trên thế giới."

15. "I can't stop time as long as I live."

"Miễn là tôi còn sống, tôi không thể dừng thời gian lại được."

16. "It's very hard to live through each day without any purpose."

"Sẽ thật khó để sống qua từng ngày mà không có bất kì mục đích nào cả."

17. “Just being alive is such a lovely and wonderful thing.”

"Được sống là một điều đẹp đẽ và tuyệt vời."

18. "Even though I have been hurt before by those heartless glares this also helped me to understand that around me, there still exists some gentle glares. Therefore, I definitely won't run away. That's what I'll do. Definitely. Always."

"Mặc dù trước đây tôi bị tổn thương vì những ánh mắt trêu chọc nhưng điều này cũng giúp tôi hiểu rằng xung quanh tôi vẫn còn tồn tại những ánh mắt dịu dàng. Vì thế, chắc chắn tôi sẽ không chạy trốn nữa. Đó là điều tôi sẽ lắm. Chắc chắn. Luôn luôn."

Nếu có dịp, hãy xem qua bộ phim để cảm nhận rõ hơn về ý nghĩa của những câu nói này nhé.

Xem thêm: cấu trúc so sánh trong tiếng anh
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom