Hệ số điều chỉnh nhân công

Thành viên đã xem (Total:0)

BACHHUYEN20

Thành viên có triển vọng
#1
theo TT 06/2016 của BXD thì chi phí nhân công được xác định :khối lượng nhân công ca máy x chi phí nhân công x hệ số điều chỉnh nhân công
câu hỏi : theo quyết định của UBNN về điều chỉnh dự toán về hệ số bù nhân công ,ca máy có hai hệ số điều chỉnh em còn thắc mắc : hệ số điều chỉnh nhân công được phân theo khu vực 0,1,0,2... và một hệ số điều chỉnh nhân công đối với khu vực vùng sâu vung xa được hướng dân trong quyết định của UBNN ( cũng phân theo khu vưc 0,1 0,2,...) vậy theo công thức tính chi phí nhân công theo thông tư 06/2016 thì hệ số điều chỉnh nhân công đối với khu vực vùng sâu vùng xa được tính như thế nào ,nếu nhập trong phần mềm thì được nhập vào đâu
 

viokute

Thành viên nhiều triển vọng
#2
Bạn đang làm dự toán ở địa phương nào thì áp dụng văn bản hướng dẫn điều chỉnh của SXD thuộc địa phương đó.
Căn cứ vào hệ số điều chỉnh NC, MTC của SXD ban hành thì bạn nhập vào đây. (Dự toán GXD)
 
Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm Giải phóng mặt bằng GPMB GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Tìm thành viên

Dự thầu GXD