Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Hệ số điều chỉnh nhân công

BACHHUYEN20

Thành viên có triển vọng
Bài viết
9
Điểm thành tích
1
Lĩnh vực
Công ty tư vấn
theo TT 06/2016 của BXD thì chi phí nhân công được xác định :khối lượng nhân công ca máy x chi phí nhân công x hệ số điều chỉnh nhân công
câu hỏi : theo quyết định của UBNN về điều chỉnh dự toán về hệ số bù nhân công ,ca máy có hai hệ số điều chỉnh em còn thắc mắc : hệ số điều chỉnh nhân công được phân theo khu vực 0,1,0,2... và một hệ số điều chỉnh nhân công đối với khu vực vùng sâu vung xa được hướng dân trong quyết định của UBNN ( cũng phân theo khu vưc 0,1 0,2,...) vậy theo công thức tính chi phí nhân công theo thông tư 06/2016 thì hệ số điều chỉnh nhân công đối với khu vực vùng sâu vùng xa được tính như thế nào ,nếu nhập trong phần mềm thì được nhập vào đâu
 

viokute

Thành viên nhiều triển vọng
Bài viết
18
Điểm thành tích
3
Lĩnh vực
Sinh viên
Bạn đang làm dự toán ở địa phương nào thì áp dụng văn bản hướng dẫn điều chỉnh của SXD thuộc địa phương đó.
Căn cứ vào hệ số điều chỉnh NC, MTC của SXD ban hành thì bạn nhập vào đây. (Dự toán GXD)
5.png
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Đủ dữ liệu Xây dựng, Lắp đặt, Khảo sát, Đường dây, Trạm biến áp, thủy lợi, thủy điện, bưu chính viễn thông, cây xanh, chiếu sáng, rác thải...
  • 319
  • 1
Đủ dữ liệu Xây dựng, Lắp đặt, Khảo sát, Đường dây, Trạm biến áp, thủy lợi, thủy điện, bưu chính viễn thông, cây xanh, chiếu sáng, rác thải, cọc khoan nhồi, giếng cát, trạm BTS... các kiểu. Gọi tên, tra mã, định mức các công việc để đưa vào làm...
Top Bottom