Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Hệ thống Luật liên quan trực tiếp đến lĩnh vực đầu tư xây dựng

  • Thread starter quyetxd
  • Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Q

quyetxd

Guest
#1
Luật liên quan trực tiếp đến lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản

1.Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản
Mã:
[URL="http://www.4shared.com/file/146578204/7b4faa8/Giaxaydungvn-Luat382009QH12.html"]Giaxaydung.vn-Luat38.2009.QH12.doc[/URL]
2.Luật đất đai
Mã:
[URL="http://www.4shared.com/file/146578230/2bf46d72/giaxaydungvn-Luatdatdai.html"]giaxaydung.vn-Luatdatdai.doc[/URL]
3.Luật đấu thầu
Mã:
[URL="http://www.4shared.com/file/146578249/1d694311/giaxaydungvn-Luatdauthau.html"]giaxaydung.vn-Luatdauthau.doc[/URL]
4.Luật đầu tư
Mã:
[URL="http://www.4shared.com/file/146578265/26e96db8/giaxaydungvn-Luatdautu.html"]giaxaydung.vn-Luatdautu.doc[/URL]
5.Luật đê điều
Mã:
[URL="http://www.4shared.com/file/146578277/d1fc3dd5/giaxaydungvn-Luatdedieu.html"]giaxaydung.vn-Luatdedieu.doc[/URL]
6.Luật điện lực
Mã:
[URL="http://www.4shared.com/file/146578292/3f15e4d4/giaxaydungvn-Luatdienluc.html"]giaxaydung.vn-Luatdienluc.doc[/URL]
7.Luật thuế GTGT
Mã:
[URL="http://www.4shared.com/file/146578300/11b5486/giaxaydungvn-LuathueGTGT2008.html"]giaxaydung.vn-LuathueGTGT2008.doc[/URL]
8.Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
Mã:
[URL="http://www.4shared.com/file/146578316/f163c0f2/giaxaydungvn-LuattieuchuanQCKT.html"]giaxaydung.vn-Luattieuchuan&QCKT.doc[/URL]
9.Luật xây dựng
Mã:
[URL="http://www.4shared.com/file/146578328/3df6be36/giaxaydungvn-Luatxaydung.html"]giaxaydung.vn-Luatxaydung.doc[/URL]
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm Giải phóng mặt bằng GPMB GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Tìm thành viên