Hệ thống Luật liên quan trực tiếp đến lĩnh vực đầu tư xây dựng

  • Thread starter quyetxd
  • Ngày gửi

Thành viên đã xem (Total:0)

Status
Không mở trả lời sau này.
Q

quyetxd

Guest
#1
Luật liên quan trực tiếp đến lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản

1.Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản
Mã:
[URL="http://www.4shared.com/file/146578204/7b4faa8/Giaxaydungvn-Luat382009QH12.html"]Giaxaydung.vn-Luat38.2009.QH12.doc[/URL]
2.Luật đất đai
Mã:
[URL="http://www.4shared.com/file/146578230/2bf46d72/giaxaydungvn-Luatdatdai.html"]giaxaydung.vn-Luatdatdai.doc[/URL]
3.Luật đấu thầu
Mã:
[URL="http://www.4shared.com/file/146578249/1d694311/giaxaydungvn-Luatdauthau.html"]giaxaydung.vn-Luatdauthau.doc[/URL]
4.Luật đầu tư
Mã:
[URL="http://www.4shared.com/file/146578265/26e96db8/giaxaydungvn-Luatdautu.html"]giaxaydung.vn-Luatdautu.doc[/URL]
5.Luật đê điều
Mã:
[URL="http://www.4shared.com/file/146578277/d1fc3dd5/giaxaydungvn-Luatdedieu.html"]giaxaydung.vn-Luatdedieu.doc[/URL]
6.Luật điện lực
Mã:
[URL="http://www.4shared.com/file/146578292/3f15e4d4/giaxaydungvn-Luatdienluc.html"]giaxaydung.vn-Luatdienluc.doc[/URL]
7.Luật thuế GTGT
Mã:
[URL="http://www.4shared.com/file/146578300/11b5486/giaxaydungvn-LuathueGTGT2008.html"]giaxaydung.vn-LuathueGTGT2008.doc[/URL]
8.Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
Mã:
[URL="http://www.4shared.com/file/146578316/f163c0f2/giaxaydungvn-LuattieuchuanQCKT.html"]giaxaydung.vn-Luattieuchuan&QCKT.doc[/URL]
9.Luật xây dựng
Mã:
[URL="http://www.4shared.com/file/146578328/3df6be36/giaxaydungvn-Luatxaydung.html"]giaxaydung.vn-Luatxaydung.doc[/URL]
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm Giải phóng mặt bằng GPMB GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Tìm thành viên

Dự thầu GXD