Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Hệ thống văn bản quy hoạch xây dựng

pth911

Thành viên mới
Tham gia
18/7/07
Bài viết
0
Thích
1.359
Điểm thành tích
77
Website
www.giaxaydung.vn
#1
I. THEO LUẬT QUY HOẠCH ĐÔ THỊ:

1. Luật Quy hoạch đô thị 30/2009/QH12 => Download

2. Nghị định 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị => Download

3. Nghị định 38/2010/NĐ-CP về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị => Download

4. Nghị định 39/2010/NĐ-CP về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị => Download

5. Thông tư 10/2010/TT-BXD quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị => Download

6. Thông tư 11/2010/TT-BXD hướng dẫn về quản lý cơ sở dữ liệu công trình ngầm đô thị => Download

7. Thông tư số 15/2010/TT-BXD quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị => Download

8. Thông tư 19/2010/TT-BXD hướng dẫn lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị => Download

9. Thông tư số 01/2011/TT-BXD hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị => Download

10. Thông tư 07/2011/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí lập, công bố quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị => Download

11. Thông tư 23/2012/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép quy hoạch => Download

12. Thông tư 06/2013/TT-BXD hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị => Download

13. Thông tư 16/2013/TT-BXD sửa đổi Thông tư 06/2013/TT-BXD hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị => Download
 
Last edited by a moderator:

pth911

Thành viên mới
Tham gia
18/7/07
Bài viết
0
Thích
1.359
Điểm thành tích
77
Website
www.giaxaydung.vn
#2
II. THEO LUẬT XÂY DỰNG:

1. Luật Xây dựng 16/2003/QH11 => Download

2. Nghị định 08/2005/NĐ-CP về Quy hoạch xây dựng => Download

3. Quyết định 21/2005/QĐ-BXD về việc ban hành quy định hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng => Download

4. Thông tư 07/2008/TT-BXD hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng => Download

5. Thông tư 19/2008/TT-BXD về việc hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế => Download

6. Thông tư 01/2013/TT-BXD hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị => Download


III. QUY HOẠCH NÔNG THÔN MỚI:

1. Thông tư 09/2010/TT-BXD quy định việc lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới => Download

2. Thông tư Liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT ngày 28/10/2011 của Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn – Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới => Download

3. Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới => Download

4. Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 02/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình rà soát quy hoạch xây dựng nông thôn mới => Download

5. Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/06/2010 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 => Download

6. Quyết định 342/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 sửa đổi tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới => Download

Do thời gian có hạn nên việc thống kê các văn bản liên quan đến lĩnh vực quy hoạch vẫn còn thiếu; rất mong các thành viên trên diễn đàn chung tay tiếp tục bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản nêu trên để phục vụ cho công việc; Trân trọng cảm ơn!:)
 
Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm Giải phóng mặt bằng GPMB GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Tìm thành viên