Help!!!!!!!!!!!!!!!

Thành viên đã xem (Total:0)

dotrongphe

Thành viên mới
#1
Anh em nào có "kho" về đơn giá ca máy và đơn giá vật liệu xây dựng dùng trong công tác khảo sát công trình giao thông tại các tỉnh không chia sẻ cho anh em mới. thank!!!
 
Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm Giải phóng mặt bằng GPMB GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Tìm thành viên

Dự thầu GXD